Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Aftrap nieuw concept in Friesland 'Welzijn op Recept' door welzijn- en zorgpartners in Smallingerlan

Geplaatst op: 26 juni 2015

Op 1 juli 2015 start het project 'Welzijn op Recept', een unieke samenwerking tussen De Friese Wouden, Buurtzorg, Sûnenz en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.). Dit project maakt het mogelijk dat een wijkverpleegkundige of huisarts voor inwoners van 65 jaar of ouder met (dreigende) psychische klachten een recept voor ‘welzijn’ kunnen uitschrijven. Hiermee kunnen de ontvangers van een recept in contact komen met een welzijnswerker die de burger coacht op weg naar ondersteuning, activiteiten en sociale contacten. Omdat de burger zelf bedenkt wat hij wil en wat past in zijn leven, wordt het ingebed in het dagelijks leven en heeft het een duurzaam effect op de kwaliteit van leven.

Om de nieuwe dienstverlening in te luiden trappen de partijen officieel af op 30 juni 2015 om 17.00 uur in Sûnenz, Burgemeester Wuiteweg 140 in Drachten. Na een inleiding en een inspiratieverhaal worden om 18.15 uur de recepten officieel overhandigd.

De methode 'Welzijn op Recept' wordt al op diverse plekken in het land ingezet. In de provincie Friesland zijn de samenwerkingspartners echter de eersten. De dienstverlening richt zich in eerste instantie op inwoners van de wijken de Bouwen en de Drait in Drachten.

Diverse omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor het uitschrijven van een recept, zoals psychische klachten, eenzaamheid, slaapproblemen, niet prettig voelen in de wijk, vastlopen in het leven, chronische lichamelijke klachten, een onveilig gevoel en lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten.

Zodra het recept is uitgeschreven en overhandigd, is de ontvanger zelf aan zet. Hij kiest of hij met een welzijnswerker in gesprek wil en op deze manier het recept wil verzilveren. Samen met de werker verkent hij welke omstandigheden aanleiding zijn voor het ontvangen van het recept. Hij formuleert wat hij wil bereiken (doel, het concrete resultaat, welke activiteit daarvoor nodig is/bij past) en bedenkt samen met de welzijnswerker hoe dit gerealiseerd kan worden. De inzet van de werker stopt wanneer het doel van de persoon is behaald.

Uiteraard is het recept geen verplichting, de ontvanger bepaalt zelf of hij er gebruik van maakt. 

|