Alzheimer Café Ooststellingwerf feestelijk geopend

Geplaatst op: 18 april 2016

Woensdag 13 april is het Alzheimercafé Ooststellingwerf in ‘De Miente’ in Oosterwolde feestelijk geopend. Dit Alzheimercafé zal iedere tweede woensdagavond van de maand open gaan, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland, Gemeente Ooststellingwerf, De Friese Wouden, Liante en ZuidOostZorg.

De avond begon met een officiële opening en openingswoord, door wethouder Engbert van Esch en Andries Otter. Vervolgens gaf Theatergroep De Verheldering een interactieve voorstelling over het leven met een partner met dementie. Vanwege de feestelijke opening was er muziek van Hans de Liedjesman. Er waren 50 mensen aanwezig.

Wat is een Alzheimercafé?
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten. U kunt leren van elkaars ervaringen en ook profiteren van de aanwezige kennis en kunde. De doelstelling van het Alzheimercafé is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken. Elke keer staat er een onderwerp centraal. Deze maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een inleiding gehouden door een deskundige of een speciaal uitgenodigde gast. In de pauze is er gelegenheid om bij te praten, maar u kunt ook een afspraak maken met één van de (ervarings)deskundigen. Vervolgens is er tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Volgende Alzheimercafé’s
De volgende avonden zijn op 11 mei en 8 juni. Op deze avonden zijn de thema’s: Ondersteuning van de mantelzorger en Autorijden in combinatie met dementie.

|