Wonen in Garijp

De Friese Wouden realiseert in samenwerking met timmerbedrijf De Timmermanstjoender, speciaal aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten,
6 nieuwe comfortabele zorgappartementen in Garijp. In deze appartementen, boven het gezondheidscentrum, biedt De Friese Wouden de zorg zoals u die wenst. Er is ruimte voor individuele (zorg)wensen en keuzevrijheid voor elke bewoner: woonplezier en woongenot staan voorop.

U kunt langer zelfstandig blijven wonen
In de (ouderen)zorg vinden grote veranderingen plaats. De verzorgingshuizen zoals wij die nu kennen verdwijnen en ouderen blijven vaker en langer thuis wonen. Daarnaast neemt, door de vergrijzing, de behoefte aan wonen met service en zorg verder toe. In de eigen omgeving blijven wonen, dichtbij voorzieningen in de buurt en ‘zorg op maat’ worden de komende jaren steeds belangrijker. Dat kan allemaal in dit gloednieuwe wooncomplex in Garijp. De appartementen worden gerealiseerd boven het gezondheidscentrum waar u terecht kunt voor al uw zorgvragen. In het gezondheidscentrum vindt u naast het wijkteam van De Friese Wouden, ook huisartsen fysiotherapeuten en een apotheek.

De appartementen worden gerealiseerd boven het gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek. Hier werkt De Friese Wouden nauw mee samen. Zo kunnen wij u samen de zorg bieden die u wenst: altijd dichtbij en in de buurt. De appartementen worden naar verwachting in april 2014 opgeleverd. Naast wonen en zorg kunnen wij u ook helpen op andere gebieden. Zo kan De Friese Wouden bemiddelen bij woon- en gemaksdiensten, zoals boodschappenservice, klussendienst, administratieve diensten, maaltijdservice of domotica. Kortom: een uniek woonconcept waarbij zelfstandig wonen, veiligheid en welzijn centraal staan.

Welke ondersteuning kunt u verwachten
Het CIZ bepaalt op welke zorg u recht heeft en legt dit vast in een zogenaamde indicatie. Hiermee kunt u bijvoorbeeld hulp krijgen bij verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp. Deze zorg wordt geleverd door de medewerkers van De Friese Wouden. Samen met u bekijken we hoe de zorg het beste kan worden ingevuld. Uw wensen staan daarbij centraal. De zorg kan variëren van een paar keer per week tot meerdere keren per dag. Afgestemd op de zorgbehoefte die u heeft. Zorg zoals u die wenst: altijd dichtbij in de buurt!