Ondersteuning bij Parkinson

De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte van de hersenen. Wie deze ziekte heeft, ervaart fysieke klachten, zoals traagheid, tremoren en/of houdings- en evenwichtsproblemen. Daarnaast kan er sprake zijn van geheugenproblematiek, trager denken, slaapproblemen, obstipatie, etc. Genezing van deze ziekte is niet mogelijk. Wel kan u door het juiste gebruik van medicijnen de klachten reduceren.

Diensten De Friese Wouden

De Friese Wouden wil cliënten met de ziekte van Parkinson helpen de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te bewaken. Het aanbod van De Friese Wouden bestaat uit: