Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde (SOG) is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Voorheen werkte de specialist ouderengeneeskunde voornamelijk binnen het verpleeghuis. Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen, wordt de SOG ook steeds meer ingeschakeld door de huisarts.

Specifieke kennis en ervaring

Voor een goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Zo krijgen patiënten door de diversiteit aan aandoeningen vaak verschillende soorten medicatie.

Vergoeding

Het inschakelen van de specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie wordt vergoed wanneer er sprake is van complexe problematiek, waardoor er sprake is van toegenomen afhankelijkheid. Hierbij kunnen al dan niet stoornissen in de stemming of het cognitief functioneren aanwezig zijn.