Brugchelencamp ondersteunt Kijlstra Ambulancegroep in testen personeel

Geplaatst op: 6 december 2013

Kijlstra Ambulancegroep Fryslân gaat binnenkort in woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen een deel van haar medewerkers testen tijdens gesimuleerdere praktijksituaties. Het gaat om collega’s die werken op de zorgambulance. Met het houden van deze zogenoemde ‘assessments’ wordt gekeken naar de bekwaamheid en de competenties van de medewerkers. Op basis van de uitslag wordt vervolgens per medewerker een individueel scholingsplan opgesteld, met als doel de ambulancezorg nog verder te verbeteren. Kijlstra is al sinds 2012 volop bezig met competentiegericht onderwijs. Sinds begin 2013 hebben medewerkers op de ‘normale’ ambulances al assessments. De zorgambulance is een speciaal soort ambulancevervoer en heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld. Hoewel de achterliggende visie bijna hetzelfde is als die bij de ‘normale’ ambulance, zitten er verschillen in de inzet van de ambulance, de uitvoering van het voertuig en de kwaliteiten en competenties van het personeel.

Kijlstra is net als andere instellingen voor gezondheidszorg voortdurend op zoek naar een optimale afstemming van het zorgaanbod op de vraag van de patiënt. Door het streven naar ‘zorg op maat’ is differentiatie binnen de ambulancezorg het logische gevolg. De zorgambulance wordt ingezet tijdens zogenoemd ‘planbaar’ vervoer, waarbij de patiënt precies weet wanneer hij door de ambulance wordt opgehaald.

De assessments worden 9 december 2013 afgenomen in woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen, onderdeel van De Friese Wouden. Deze locatie is door Kijlstra met zorg gekozen. Het aanwezige atrium en enkele ingerichte appartementen (beschikbaar gesteld door bewoners) bieden precies de ruimtelijke indeling die bij de huidige opzet van assessments past. Daarnaast ademt de locatie de sfeer van een gemoedelijk Fries zorgcentrum uit, dat het realiteitsgevoel ten goede komt. In de oriënterende gesprekken vooraf kwam de Friese nuchterheid meteen naar voren, waardoor er ‘een klik met de organisatie’ ontstond. Wat Kijlstra betreft is dit de basis voor een vruchtbare samenwerking!

|