Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Buurtbewoners in Oosterwolde eten pannenkoeken met wijkverpleegkundigen

Geplaatst op: 24 september 2015

Buurtbewoners van het Haerenkwartier en de Hooge Esch in Oosterwolde genoten woensdagmiddag 23 september van de gratis pannenkoeken. De gezellige lunch was georganiseerd door de wijkverpleegkundigen van ZuidOostZorg en De Friese Wouden.

Om in kaart te brengen welke problemen er precies leven in een wijk en wat er nodig is, wordt er door de wijkverpleegkundigen hard gewerkt aan het opbouwen van een goed netwerk tussen wijkzorg, huisarts, welzijnsorganisaties en de gemeente. Voor de pannenkoekenlunch is onder andere nauw samengewerkt met welzijnsorganisatie Scala. Terwijl er van de pannenkoeken werd gesmuld, gaven de wijkverpleegkundigen uitleg.

Door koster Dirk Mollema was het kerkje aan de Hooge Esch beschikbaar gesteld voor de lunch. In het Haerenkwartier kon iedereen terecht bij Het Ketelhuis. Door supermarkt Poiesz is een deel van de lunch gesponsord.

Niet toewijsbare wijkverpleegkundige zorg (S1)
De pannenkoekenlunch is georganiseerd vanuit de Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg (S1) is gericht op signalering en preventie van groepen inwoners en wordt gefinancierd door het Rijk. Voor Friesland zijn de beschikbare gelden verdeeld door De Friesland Zorgverzekeraar, op basis van populatiegegevens. In de gemeente Heerenveen zijn vier kavels aangewezen als aandachtsgebied voor niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg.

|