Café Doodgewoon op 19 maart in Drachten

Geplaatst op: 6 maart 2014

Op 19 maart opent het Café Doodgewoon weer zijn deuren. Van 19.30 tot ca. 21 uur bent u welkom in het tuinhuis van het hospice Smelnehaven aan Het Zuid 20 in Drachten en begint om 19.30 uur.

De rode draad bij de 6 cafe-avonden in 2014 is het zorglandschap in verandering. Wat verandert er allemaal? Eigen regie, autonomie, het belang van sociale netwerken, mantelzorg, participatiemaatschappij.  Kreten die we vaak horen, maar wat betekent dit voor patiënten, naasten en hulpverleners? Naast het elkaar informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen is er aandacht voor het thema: Een ander zorgstelsel

Eigen regie, dat lijkt mooi…… maar welke vanzelfsprekendheden vallen weg in een ander zorgstelsel. Het andere zorgstelsel vraagt om voorzorg door iedereen. Moeten burgers een zorgverklaring op gaan stellen waarin zij aangeven hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen.

Ruurd van der Water, palliatief verpleegkundige en geestelijk verzorger in het Martiniziekenhuis, zal deze avond met ons invullen.

Het café Doodgewoon wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland. De toegang is gratis.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland is een samenwerkingsverband van Zorgbelang Friesland, Ziekenhuis Nij Smellinghe, Zorggroep Liante, Stichting Mens en Zorg, Thuiszorg Allerzorg, Buurtzorg Nederland, Zuid Oost Zorg, Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid Oost Friesland en het hospice Smelnehaven en De Friese Wouden.

www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostfriesland

|