Casemanagers dementie verhuisd naar Sûnenz

Geplaatst op: 17 juli 2017

Bij De Friese Wouden en ZuidOostZorg werken gespecialiseerde casemanagers dementie die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met geheugenproblemen en dementie en de mensen om hen heen. De casemanagers zijn begin juli verhuisd van Dienstencentrum de Holdert naar Sûnenz. Het nieuwe adres is Burgemeester Wuiteweg 140b in Drachten.

De casemanager is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. Hij/zij is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. U kunt naast alle vragen over dementie ook bij hem/haar terecht voor vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.

Bel voor meer informatie naar 0512 571933 of kijk op de website: www.zuidoostzorg.nl/casemanagement of www.friesewouden.nl/casemanagement

|