De Friese Wouden doet mee aan Sociaal Experiment Buitenpost

Geplaatst op: 6 maart 2015

In het nieuwe zorgstelsel ligt de nadruk op de ‘eigen kracht’ van burgers. Wanneer iemand hulp nodig heeft wordt er eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen: wat kunnen familie, vrienden, buren doen? Soms gaat het daarbij om hulpverlening door mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De hulp kan echter ook uit kleine dingen bestaan, om ‘even iemand uit de brand te helpen’, bijvoorbeeld met de tuin of een boodschap. Bij dat laatste kan aan buurthulp worden gedacht.
 
Het sociale netwerk, waarop het nieuwe zorgstelsel zo zwaar leunt, is niet overal even sterk en vitaal. Vooral voor mensen met zorgbehoefte is het moeilijk om dat netwerk overeind te houden. Daarom is het nodig om het sociale netwerk te versterken, alvorens dat aan te spreken op zorgkracht.
 
Daarom zetten De Friese Wouden, de gezamenlijke kerken in Buitenpost en Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’ fors in op versterking van het sociaal netwerk van de burgers, uiteraard met speciale aandacht voor hen met een zwak netwerk. Activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten vormen daarbij de bron. Het gaat daarbij om allerlei verschillende activiteiten die met regelmaat plaatsvinden. Ze kunnen in ‘clubverband’ worden georganiseerd of juist helemaal vrij – als ‘inloopactiviteit’.
 
Onlangs is een inventarisatie gemaakt van de activiteiten die momenteel in het dorp plaatsvinden. In vervolg daarop wordt iedereen die bij de organisatie van de activiteiten is betrokken uitgenodigd om op woensdag 18 maart ’s morgens om 9.30 uur in ‘it Koartling’ samen de resultaten van de inventarisatie te bespreken.

Bron: It Koartling 

|