Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

De Friese Wouden wint aanbesteding niet-toewijsbare wijkverpleging

Geplaatst op: 4 februari 2015

De Friese Wouden heeft een groot deel van de aanbesteding van De Friesland Zorgverzekeraar voor ‘niet-toewijsbare wijkverpleging’ gewonnen. Dit betekent dat we dit jaar geld van De Friesland Zorgverzekeraar ontvangen om activiteiten in te zetten om medische en sociale activiteiten in wijken in Friesland beter op elkaar aan te laten sluiten. Van de zeven postcodegebieden (‘kavels’) waar De Friese Wouden plannen voor heeft ingediend, hebben we uiteindelijk zes gewonnen. Het gaat om vier kavels in Heerenveen, één in Ooststellingwerf en één in Weststellingwerf. De overeenkomst met De Friesland Zorgverzekeraar is ingegaan per 1 februari en loopt tot het einde van dit jaar.

Wijkgericht werken
Met de niet-toewijsbare wijkverpleging wil De Friesland Zorgverzekeraar het wijkgericht werken in specifieke wijken in Friesland een extra impuls te geven. De focus ligt daarbij op wijken waar relatief veel mensen zijn met chronische aandoeningen, waarbij psychosociale zorg een belangrijk thema is of met leefstijl problemen. Door meer te focussen op preventieve maatregelen wil De Friesland Zorgverzekeraar de leefbaarheid in deze buurten verhogen en daarmee de zorgkosten beperken.

Voorlichting
De Friese Wouden start zo snel mogelijk met de uitvoering van de plannen. Dit doen we in samenwerking met onder andere de gemeente, welzijnsorganisaties en andere zorginstanties en huisartsen, waarbij wij een regierol vervullen. Voorbeelden van activiteiten die we gaan ondernemen zijn campagnes, voorlichtingsavonden en trainingen gericht op een gezondere leefstijl (stoppen met roken, gezonde voeding, meer bewegen) en psychosociale zorg (o.a. eenzaamheid en participatie, mindfulness).

|