Goede resultaten cliënttevredenheidsonderzoek

Geplaatst op: 30 juli 2015

Begin dit jaar is een landelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in de zorg. Uit de uitkomsten blijkt dat onze producten en diensten net als in voorgaande jaren goed gewaardeerd worden door onze cliënten. Gezien alle veranderingen in de zorg in het afgelopen jaar, is dit een heel mooi resultaat.

Gepaste trots
In rapportcijfers uitgedrukt, krijgen we samengevat een mooie 7,6 voor onze psychogeriatrische zorg, een 8,2 voor onze somatische zorg en zelfs een 8,8 voor onze extramurale zorg. Uiteraard zijn we gepast trots op deze resultaten, maar tegelijkertijd zien we ook dat we op onderdelen onze zorg nog meer in lijn kunnen brengen met de wensen van onze cliënten. De komende maanden zullen we hier in samenspraak met onze cliënten verder uitvoer aan geven.

|