Cliënttevredenheidsonderzoek

De Friese Wouden Huishoudelijke hulp vindt het belangrijk om kwalitatief goede zorg te verlenen. Daarvoor proberen we op verschillende manieren de voorwaarden te scheppen: bijvoorbeeld door eisen te stellen aan personeel en door actief te werken met een kwaliteitssysteem. De mening van onze cliënten over onze dienstverlening vinden we daarbij belangrijk.

Vrijwillig en anonieme deelname

Als zorginstelling zijn wij verplicht eens in de twee jaar een cliëntervaringsonderzoek uit te laten voeren door een extern onderzoeksbureau. Voorop staat dat deelname aan een cliëntervaringsonderzoek binnen De Friese Wouden altijd vrijwillig en anoniem is. Het onderzoek levert voor ons belangrijke kwaliteitsinformatie op: leiden onze inspanningen tot kwalitatief goede zorg en wat kunnen we nog beter doen?

Niet benaderen voor deelname

In principe gaan we ervan uit dat onze cliënten mee willen werken aan een cliëntervaringsonderzoek. U kunt daarover een andere mening hebben. Als u nooit benaderd wilt worden voor deelname aan kwaliteitsonderzoek binnen onze instelling, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@dfwhvz.nl. Vermeld in de e-mail uw naam en adresgegevens. Wij zullen er voor zorgen dat u niet benaderd zult worden voor extern onderzoek.