Financiering en indicatie

De gemeente betaalt soms uw huishoudelijke hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat betekent dat u huishoudelijke hulp bij uw gemeente moet aanvragen. Die beoordeelt of de hulp die u vraagt noodzakelijk is. Dat is een indicatie. Als dat zo is, vergoedt de gemeente de kosten. Wel betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Ook bepaalt het WMO-loket welke huishoudelijke hulp u krijgt en hoeveel. Dat heet een indicatie. U kunt zelf aangeven of u de Zorg in Natura (ZIN) wilt ontvangen of via Persoonsgebonden Budget (PGB). Wanneer u zonder indicatie of naast uw indicatie zorg wilt, kunt u particuliere zorg aanvragen. U dient dit dan wel zelf te financieren.

Zorg in Natura (ZIN)

Bij Zorg In Natura krijgt u geen geld, maar tijd. De gemeente stelt vast op hoeveel uren u recht heeft. Als u bij de gemeente aangeeft hulp te willen ontvangen van De Friese Wouden, krijgen wij een melding. Daarna neemt een van onze relatiemedewerkers contact met u op. Wij bieden u dan de zorg die u wenst. U ontvangt de nota’s van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wanneer u kiest voor PGB ontvangt u van de gemeente een geldbedrag waarvoor u zelf huishoudelijke hulp kunt inkopen. U kunt deze hulp ook bij De Friese Wouden inkopen. In dat geval  bemiddelen wij tussen u en de huishoudelijke hulp, regelen de salarisbetaling en indien nodig de vervanging bij vakantie en ziekte. U blijft zelf werkgever en dus volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

Hulp zonder een indicatie (Particuliere hulp)

Heeftt u geen WMO-indicatie van de gemeente gekregen en heeft u toch huishoudelijke hulp nodig, dan biedt De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp uitkomst. We helpen u graag met het verzorgen van uw huishouden. U kunt zelf bij ons de hulp aanvragen en betaalt zelf de nota. U bent altijd verzekerd van een professionele huishoudelijke hulp. Het particuliere tarief voor huishoudelijke hulp is in totaal € 13,75 per uur. Dit bedrag is inclusief BTW. U betaalt € 14,75 per uur wanneer u vervanging wenst tijdens ziekte of verlof.

Kunnen we u verder helpen?