Wat is huishoudelijke hulp?

Wij bieden verschillende niveaus van huishoudelijke hulp. Deze hebben we onderverdeeld in huishoudelijke hulp 1, 2, 3 en het flitsteam. De hulp die u krijgt wordt afgestemd op de WMO-indicatie van uw gemeente.

Huishoudelijke hulp niveau 1

Met een huishoudelijke hulp niveau 1 voert u zelf de regie over het huishouden. U geeft zelf aan wat er in het huishouden moet gebeuren. Wanneer u dit niet meer kunt, is er een huishoudelijke hulp niveau 2.

Huishoudelijke hulp niveau 2

Met een huishoudelijke hulp niveau 2 bepaalt de hulp samen met u wat er moet gebeuren in het huishouden. De huishoudelijke hulp neemt de huishoudelijke taken over die u zelf niet meer kunt uitvoeren en geeft daarnaast voorlichting en advies over het huishouden. Tevens ondersteunt de hulp u in de taken die u nog gedeeltelijk zelf kunt doen en biedt zo nodig een luisterend oor.

Huishoudelijke hulp niveau 3

Met een huishoudelijke hulp niveau 3 biedt de hulp u ook eenvoudige psychosociale ondersteuning. U zoekt samen met de hulp naar de juiste structuur binnen het gezin of uw woonsituatie. Blijvende oplossingen zijn daarbij het uitgangspunt. En als het nodig is, informeert en adviseert uw huishoudelijke hulp uw andere hulpverleners over de voortgang en vervolgoplossingen.

Extra hulp door een flitsteam

Soms is tijdelijk extra hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat u het huishouden niet meer onder controle heeft door persoonlijke omstandigheden. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp kan dan, in samenwerking met de gemeente, een flitsteam inzetten. Dat team helpt om achterstalligheid in het huishouden snel weer op orde te brengen. De gemeente moet hiervoor een flitsindicatie afgeven. U of uw mantelzorger kunt zelf een flitsindicatie aanvragen, maar ook vanuit De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp kan dit aangevraagd worden. Nadat het flitsteam is geweest komt er een huishoudelijke hulp niveau 1 of niveau 2 om ervoor te zorgen dat uw huis schoon blijft.

Eén gezicht en één aanspreekpunt

Uw behoeften staan altijd voorop. U krijgt dan ook één vaste medewerker waarmee u een persoonlijke band kunt opbouwen. Dat is wel zo duidelijk en overzichtelijk voor u. Ook zorgen we voor één vast aanspreekpunt; de relatiemanager. Zo is onze relatiemanager altijd op de hoogte van uw wensen en stemmen we de hulp zo nauwkeurig mogelijk op u af.

Kunnen we u verder helpen?