Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Inloophuis voor iedereen die met dementie te maken heeft in Burgum

Geplaatst op: 22 januari 2018

Mensen met (beginnende) dementie en naasten zoals de partner, (klein)kinderen, mantelzorgers, buren en buurtbewoners kunnen sinds kort terecht bij het Odensehuis Burgum. Het Odensehuis is een plek waar u op eigen initiatief heen kan. Gezelligheid, advies en betrokkenheid voeren de boventoon. Maar ook inspiratie en houvast, omdat we begrijpen dat u zich in het dagelijks leven met dementie steeds opnieuw moet aanpassen.

De koffie staat klaar
U bent elke dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur welkom in het Odensehuis. Deze is gevestigd in Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74 in Burgum. Het Odensehuis Burgum heeft een eigen ingang bij de Verkeers-­ en beweegtuin en het parkeerterrein aan de Prins Bernhardstraat.

Langer gezond en zelfredzaam
De drijfveer is de overtuiging dat mensen met dementie langer gezond en zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen als zij een plek hebben waar ze in eigen tempo en naar eigen vermogen meedoen en meetellen in de maatschappij, waar ze gewaardeerd en aangesproken worden op hun kwaliteiten en wie zij zijn.

Proeftuin Sociale Benadering Dementie Friesland
Het Odensehuis in Burgum is opgezet door een samenwerking van de Kwadrantgroep, de Tao of Care en de gemeente Tytsjerksteradiel. Het opzetten van verschillende Odensehuizen in Friesland is onderdeel van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie Friesland. Eén van de doelen van deze proeftuin is het ontwikkelen van ondersteuningsvormen die de kwaliteit van leven met dementie verbeteren.

|