Kick off Niet toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Heerenveen

Geplaatst op: 17 april 2015

Hoe kunnen we gezondheids- en welzijnsproblemen in wijken en buurten van Heerenveen het beste signaleren, aanpakken en oplossen? Op welke manier kunnen we mensen met een chronische ziekte, psychosociale problemen of problemen rondom leefstijl vroegtijdig helpen?

De aanpak op deze kernvragen wordt uitgevoerd door niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Dit is wijkverpleging gericht op signalering en preventie voor groepen inwoners van Heerenveen.

De wijkverpleegkundige kan dit natuurlijk niet alleen maar werkt hierbij nauw samen met en maakt optimaal gebruik van de expertise van de meitinker van de gemeente, de huisarts, de maatschappelijk werker of de preventiewerker.

Voor de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg is in 2015 in de provincie Friesland geld beschikbaar gesteld door het rijk, welke verdeeld wordt door de Friesland Zorgverzekeraar (de zorginkopende partij). In overeenstemming met gemeenten en zorgaanbieders is voor Friesland de keuze gemaakt om deze gelden selectief in te zetten op 5 thema’s: Achtergrondkenmerken, chronisch zieken,  psychosociale zorg, leefstijl en aantal medische contacten.

Voorbeeld:
De wijkverpleegkundige ziet in haar wijk veel eenzaamheid onder ouderen en zet hiervoor samen met de opbouwwerker, meitinker en wijkbelang een activiteit op rondom eten.
In een andere buurt signaleert zij dat inwoners weinig bewegen en gaat samen met de fysiotherapiepraktijk, de sportvereniging en het wijkbelang een bewegingsplan opzetten.
Anneke Kiewiet van De Friese Wouden: ‘De uitdaging zit hem in het samen uitvoeren van verschillende projecten op het gebied van beweging, gezonde voeding of een stoppen met roken-training, om maar een voorbeeld te noemen’.

De Friesland Zorgverzekeraar heeft onderzoek gedaan naar ‘probleemzones’ in Friesland. Voor Heerenveen zijn dat er vier en de plannen van aanpak liggen klaar. In het ene gebied gaat het dan vooral om de aanpak van psychosociale problematiek, voor de andere wijk ligt het meer op het terrein van leefstijl of chronische ziekte.

Tijdens de Kick off op 16 april 2015 komen alle betrokken partijen bij elkaar en gaan met elkaar in gesprek. Het sociale met het medische domein. De preventiewerkers en opbouwwerkers van Caleidoscoop met de meitinkers van de gemeente Heerenveen. De huisartsen en praktijkondersteuners met de wijkverpleegkundigen van de Friese Wouden. De thuiszorg met de buurthuizen en vrijwilligersorganisaties. Een goede samenwerking is van groot belang voor het welslagen van niet-toewijsbare zorg.

De samenwerkende partijen komen tijdens de kick off aan het woord. Anneke Kiewiet regiomanager van De Friese Wouden, Roelof Jonkers, bestuursvoorzitter KwadrantGroep, Gert Jan Schuinder, zorginhoudelijk adviseur de Friesland Zorgverzekeraar, Hans Broekhuizen, wethouder gemeente Heerenveen en Paul Vlootman, directeur van de stichting Caleidoscoop.

|