Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Kom naar de Zorgmarkt in Rottevalle op vrijdag 13 maart

Geplaatst op: 27 februari 2015

De zorg in ons land is aan grote veranderingen onderhevig. Mensen willen langer thuis blijven wonen en zo zelfstandig mogelijk leven. Soms met hulp van mantelzorg of buren en als het nodig is met professionele zorg.

Bij De Friese Wouden hebben wij onze werkwijze door zorg te verlenen vanuit kleine wijkteams op deze behoefte aangepast. Vanuit deze werkwijze zijn ook intensieve samenwerkingsverbanden met andere zorgpartners ontstaan. Want we hebben elkaar in deze tijd allemaal nodig. Daarom organiseren wij samen een zorgmarkt voor de inwoners van Rottevalle, Houtigehage en Drachtstercompagnie. Komt u ook langs?

De Zorgmarkt wordt gehouden op Vrijdag 13 maart 2015 van 16.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis It Tiksel, Master Kuiperswei 1

Participanten die op de zorgmarkt aanwezig zijn:

Corrie’s Thuiszorg, De Friese Wouden - Specialistisch Centrum, De Friese Wouden - TT-team, De Friese Wouden - Wijkteam Buitengebied Oost, De Friese Wouden - Huishoudelijke hulp, Fitaal fysiotherapie, Fysiotherapie XL Houding Support, Huisartsenpraktijk Rottevalle, Hulpmiddelencentrum, Idesta Zorggroep, Isis Kraamzorg, Logopediste Marjon Dijkstra, Manuele praktijk Anna, Medisch Pedicure Geke Westerhuis, Servicepakket pluZ, Stichting De Bijzondere Onderneming Rottevalle,

SUS (Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland), Van Smaak, Vrouwen van nu, Weenings Zorg en Welzijn, Wijkteam Smallingerland de Dorpen.

|