Kosten en zorg aanvragen

Als u thuiszorg nodig heeft, kunt u via de wijkverpleegkundige een indicatie krijgen. Deze indicatie heeft u nodig om zorg te krijgen en om de zorgkosten vergoed te krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). De wijkverpleegkundige bespreekt samen met u en eventueel uw partner, familielid of mantelzorger uw wensen en behoeftes en de manier waarop wij u het beste kunnen ondersteunen. De aanvraag voor medisch specialistische zorg moet door een huisarts of een arts uit het ziekenhuis worden gedaan. 

Het kan zijn dat u een WLZ indicatie heeft. In dat geval wordt uw zorg bekostigd vanuit uw WLZ indicatie, dit heet overbruggingszorg.