Lintjes voor vrijwilligers De Friese Wouden

Geplaatst op: 28 april 2014

Vrijdag 25 april werd een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen aan drie vrijwilligers van De Friese Wouden. Mevrouw Schmidt-Deurloo, mevrouw Adema-Dijkstra en mevrouw Riemersma-Hazenberg werden lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Mevrouw Schmidt-Deurloo
Mevrouw Kriena Hendrika Johanna Schmidt-Deurloo uit Opende was hulpverlener en begeleider van een kluizenaar, begeleider van vluchtelingen, collectant voor de Dierenbescherming, hulpverlener en begeleider van een alcoholverslaafde. Nu nog steeds vrijwilliger bij het verzorgingshuis Haersmahiem te Buitenpost en vrijwilliger bij en lid van de kerkenraad (1992-1995) en ouderling van de Gereformeerde kerk Gerkesklooster.

Mevrouw Adema-Dijkstra
Sinds 1994 behartigt mevrouw Adema-Dijkstra de belangen van de inwoners van Boelenslaan. Van 1994 tot 1998 was mevrouw Adema-Dijkstra secretaris en sinds 1998 voorzitter van de buurtvereniging Plaatselijk Belang Eendracht in Boelenslaan. Ze onderhoudt het contact met de organisaties en organiseert de jaarlijkse feestavond, de dodenherdenking en andere jaarlijkse evenementen. Daarnaast zet zij zich in voor de verbetering van de leefbaarheid in de omgeving. Van 1997 tot 2010 was Minke Adema-Dijkstra bestuurslid van de Fryske Nasjonale Partij (FNP), Afdeling Achtkarspelen. Van 2002 tot 2006 was ze raadslid in de gemeente Achtkarspelen. Sinds 2009 is mevrouw Adema-Dijkstra vrijwilliger bij De Oanrin Seniorenzorg. Eens in de twee weken organiseert ze activiteiten voor ouderen. Sinds 2013 behartigt ze de belangen van de bewoners van het Zorgcentrum ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen als lid van de Cliëntenraad.

Mevrouw Riemersma-Hazenberg
Mevrouw Dieuwertje Alida Riemersma-Hazenberg is sinds 1988 gastvrouw bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Als gastvrouw geeft zij hulp en aandacht aan de patiënt zodat het verblijf in het ziekenhuis veraangenaamd wordt.Van 1994 tot 2004 was mevrouw Riemersma-Hazenberg bestuurslid/voorzitter en contactdame binnen de Christelijke Vrouwenvereniging Passage, afdeling Surhuisterveen-Opende.

Sinds 1999 is Dieuwertje Alida Riemersma-Hazenberg vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Van 1999 tot 2007 was ze ouderling. Sinds 2007 is ze contactpersoon binnen het Ouderenpastoraat. Zij bezoekt namens de Protestantse Gemeente de middagwijdingen in verzorgingstehuis ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen. Mevrouw Riemersma-Hazenberg haalt de mensen die de dienst willen bijwonen op van hun kamers, woont ook zelf de dienst als vrijwilligster bij en brengt de bewoners weer terug. Ze bezoekt al jaren vele ouderen in de gemeente. Ook tijdens haar vakantie vergeet zij ze niet: ze neemt het kerkblad mee om alle daarin genoemde zieken en bejaarden een kaart te sturen. Als ouderling en contactpersoon heeft zij ontelbaar veel bezoekjes gebracht.

|