Nieuw kantoor voor De Friese Wouden Thuiszorg in Rottevalle

Geplaatst op: 20 november 2014

In Rottevalle gebeurt van alles. We wonen er, werken er en komen er op allerlei manieren samen. Waar mogelijk zorgen we voor elkaar. Onze samenleving is aan veranderingen onderhevig en de hang naar ouderwetse kleinschaligheid lijkt steeds groter te worden. Ook in Rottevalle zien en horen wij dit om ons heen.

Bij De Friese Wouden hebben wij onze werkwijze op deze behoefte aangepast. In Smallingerland werken we in een kleinschalige team met gecertificeerde verpleegkundigen en verzorgenden, waardoor onze cliënten steeds dezelfde gezichten zien. De wijkverpleegkundige is de spil in het dorp. Hierdoor blijven de lijnen kort en kan contact snel en eenvoudig worden gelegd.

Sinds maandag 17 november is het wijkteam van De Friese Wouden gevestigd in Rottevalle. Vanuit het kantoor in It Tiksel verleent het team thuiszorg in Rottevalle, Drachtstercompagnie en Houtigehage. Ook hebben wij hier onze vergaderingen. Het adres is Master Kuperswei 1.

Elke woensdagochtend houdt wijkverpleegkundige Irene van Slooten een inloopspreekuur in de huisartsenpraktijk aan de Fintsjes 23 in Rottevalle. U kunt, zonder afspraak, tussen 10.00 en 12.00 uur bij ons terecht met vragen over zorg en ondersteuning. Ook kunt u een afspraak maken door te bellen naar 088 512 50 32 of te mailen naar vv.buitengebied.oost@friesewouden.nl.
 

|