AWBZ-branches en overheid maken afspraken over AWBZ

Geplaatst op: 31 augustus 2004

De voornaamste afspraak in het convenant is dat de AWBZ-uitgaven alleen binnen de financiële kaders van het regeerakkoord kunnen blijven groeien. De zorgaanbieders spreken af tot 2007 jaarlijks 1,25% meer cliënten te helpen op basis van de beschikbare middelen. Beoogd wordt hiermee de te verwachten groei van de vraag naar zorg op te vangen. Daarnaast zijn er verbeteringen mogelijk in de toegang tot de AWBZ-zorg.

In het convenant zijn verder ook afspraken opgenomen over vereenvoudiging van de toegang tot de AWBZ-zorg. Zo zullen zorgaanbieders in de toekomst eenvoudige en overduidelijke aanvragen voor AWBZ-hulp zelf kunnen beoordelen, zonder voorafgaande tussenkomst van een indicatieorgaan. Het rijk past daar de regels op aan. Verder zijn er in het convenant afspraken opgenomen over meer vrijheid bij bouwinvesteringen, zorginnovatie, ICT en over vermindering van bureaucratie. De convenantpartijen zullen regelmatig met elkaar overleggen om de voortgang te bespreken.

Namens:

Arcares, brancheorganisatie verpleging & verzorging
GGZ Nederland, brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

|