BelevingsGericht Werken sluit beter aan bij persoonlijke situatie klant

Geplaatst op: 4 juli 2007
De werkgroep BelevingsGericht Werken presenteerde maandag 2 juli de bevindingen en het advies alsook de film over Belevingsgericht werken. Deze film is gemaakt om borging van de nieuwe werkwijze te ondersteunen.

Stap verder dan vraaggericht werken
Vraaggericht werken deden de beide organisaties al. Daarbij staat de klant centraal met behoud van regie over eigen leven. Belevingsgericht werken is echter meer. Marijke Sijtsma, één van de werkgroepsleden en teamleider binnen De Friese Wouden: “Belevingsgericht werken is vraaggericht werken én creatief denken. De klant heeft nog steeds de regie over eigen leven, maar die is nu gebaseerd op gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid, gepastheid en autonomie. Zo geven zijn agenda en leefstijl richting aan hoe en wanneer de zorg wordt geleverd. En bij de zorgafspraken wordt ook nog eens nadrukkelijk rekening gehouden met achtergrond en levensgeschiedenis. Belevingsgericht werken gaat dus een behoorlijke stap verder dan vraaggericht werken.”

Aansluiting persoonlijke situatie klant
Belevingsgericht werken sluit goed aan bij de persoonlijke situatie van de klant. Marijke: “Met ‘goed luisteren’ en ‘gericht vragen stellen’ kun je achterhalen of er sprake is van een vraag achter de vraag. Maar ook oprechte interesse in de levensgeschiedenis van de klant en inlevingsvermogen zijn belangrijk. De vraag is niet óf iets kan, maar hóe de hulpvraag van de klant gerealiseerd kan worden. Het gaat dus om continue maatwerk leveren en om flexibiliteit en creativiteit.”

Borging van continuïteit en kwaliteit
“Belevingsgericht werken omvat het hele proces van vraaggericht werken mèt behoorlijk wat extra’s. Het is ook een heel belangrijk borgingsinstrument”, aldus Sijtsma. “Bij belevingsgericht werken horen specifiek reflectiebijeenkomsten. Daarmee kan continuïteit en kwaliteit van de werkwijze geborgd worden. Maar we hebben ook een film laten maken. Hij toont het verschil tussen wel en niet belevingsgericht werken en ondersteunt de scholing en de borging van de nieuwe werkwijze in de beide organisaties. Omdat gewerkt wordt vanuit een grondhouding waarin de waarden gepastheid, gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en autonomie leidend zijn, komt de persoonlijke situatie beter in beeld. En hierdoor kunnen we veel beter tegemoet komen aan de vragen, wensen en behoeften van onze klanten.”
|