Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Bestuurlijke fusie Palet en KwadrantGroep nu definitief

Geplaatst op: 3 april 2007
Organisatie
Door de fusie ontstaat een ‘holding KwadrantGroep’ met drie herkenbare eenheden: Palet, De Friese Wouden (zij integreren) en Zorggroep Friesland BV.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heren Nico Medema (Palet), Herman Blom en Chris Marsman (beiden KwadrantGroep).

De nieuwe Raad van Commissarissen is samengesteld uit 4 leden van de voormalige Raad van Commissarissen van de KwadrantGroep en 3 leden van de voormalige Raad van Toezicht van Palet. De Raad van Commissarissen wordt geleid door een presidium waarin mevrouw Hilda Paans-Wubbolts als voorzitter en de heer Marchienes Geersing als vice-voorzitter fungeren.

Waarom een bestuurlijke fusie?
Alle partners werken vanuit sterk overeenkomstige visies aan de ontwikkeling van wonen, zorg, welzijn en diensten. Het doel daarbij is om mensen met beperkingen op een zodanige manier te ondersteunen, dat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en volop kunnen deelnemen aan de lokale gemeenschap. Zij werken al op diverse terreinen samen. Bijvoorbeeld op het gebied van tijdelijke opnames, voedings- en dieetvoorlichting, ICT en automatisering, het oprichten van een gezamenlijke keuken voor maaltijdproductie en de ontwikkeling van steunpunten in wijken en dorpen.
De werkgebieden sluiten daarbij goed op elkaar aan. Door kennis te delen, kan de holding bovendien beter inspelen op veranderingen in de markt, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Vervolg
Op korte termijn zullen de leidinggevenden van alle partners elkaar ontmoeten tijdens kennismakingsbijeenkomsten. Via interne communicatiemiddelen als personeelsbladen en intranet zullen medewerkers van alle partners elkaar beter leren kennen. De partners zien grote voordelen in het samengaan en zullen de komende tijd deze voordelen uitwerken in concrete samenwerkingsgebieden en –modellen, ook met andere patijen.
|