Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Betere zorg voor mensen met dementie

Geplaatst op: 11 april 2008

Symposium over nieuwe Britse observatiemethode DCM (Dementia Care Mapping)

De Friese zorginstelling De Friese Wouden Fryslân Oost/De Friese Wouden introduceert op 11 april een nieuwe observatiemethode voor mensen met dementie in Nederland. Dat gebeurt op een internationaal symposium met sprekers van de universiteiten in Groningen, Nijmegen en het Britse Bradford, waar de succesvolle methode is ontwikkeld.


De observatiemethode DCM (Dementia Care Mapping) wordt al in ruim twintig landen met succes toegepast. De methode kijkt vooral naar het welzijn van iemand met dementie. Een speciaal opgeleide medewerker verblijft zes uur in een ruimte met maximaal vijf of zes bewoners en een of meer verzorgenden. Iedere vijf minuten wordt geregistreerd hoe iemand reageert, zich voelt en zich wel of juist niet uit. Is iemand agressief, passief, verdrietig of juist vrolijk.

Tijdens het observeren is het effect van het handelen van verzorgenden op iemand met dementie een belangrijke factor. Daarbij staan welbevinden en bejegening centraal. Deze benadering levert voor het personeel veel bruikbare informatie op waarmee ze de zorg voor mensen met dementie sterk kunnen verbeteren.

Onderzoek in het buitenland heeft ook aangetoond dat de zorg verbetert. Mensen met dementie voelen zich aantoonbaar beter. Ze zijn minder onrustig en geagiteerd, slapen beter, zijn minder angstig en hebben vaak minder medicijnen nodig. De cliënten zijn meer betrokken en voelen zich meer gewaardeerd. Wanneer de cliënten beter in hun vel zitten en verzorgenden vaker een glimlach terugkrijgen, dan heeft dit weer een positief effect op het personeel zelf. Ze gaan met meer plezier naar hun werk, waardoor het ziekteverzuim daalt.

De Friese Wouden /De Friese Wouden heeft als eerste in Nederland de methode begin 2007 ingevoerd. Enkele medewerkers hebben een speciale opleiding gehad in Bradford om DCM op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Betere zorg
Bij De Friese Wouden/De Friese Wouden zijn inmiddels drie observatierondes uitgevoerd (om het half jaar). Om te kijken of DCM hier net zo goed werkt als in landen als Engeland, Australië of Duitsland, onderzoekt het Universitair Medisch Centrum Groningen de effecten. De resultaten van de eerste twee rondes zijn positief en vergelijkbaar met de buitenlandse onderzoeksresultaten. De resultaten van de derde ronde, in februari uitgevoerd, worden gepresenteerd op het symposium.

De Friese Wouden /De Friese Wouden is erg enthousiast over DCM, dat het mogelijk maakt om op een objectieve manier de kwaliteit van de zorg aan mensen met dementie te meten. Tot nu toe zijn die mogelijkheden beperkt.

Het belang van goede meetbare zorg voor mensen met dementie neemt alleen maar toe. Alzheimer of dementie is dé ziekte van de toekomst. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen dat lijdt aan dementie snel toe. In 2005 leden in Nederland 193.000 mensen ouder dan 65 jaar aan dementie. Dit aantal loopt tot 2030 op tot ongeveer 319.000 (bron: Actiz-Aedes).

Kostenbesparend
Voor instellingen is DCM erg aantrekkelijk. Door verbetering van de zorg gaat het personeel met meer plezier naar het werk en daalt het verzuim. De instelling wordt zo een aantrekkelijker werkgever. Daardoor wordt het eenvoudiger om aan goed personeel te komen in tijden van krapte. De verwachting is dat DCM uiteindelijk kostenbesparend zal werken door een daling van het verzuim en doordat bijvoorbeeld cliënten minder medicijnen slikken. De Friese instelling laat onderzoeken of dit ook echt zo is.

De Friese Wouden /De FrieseWouden beschikt als enige in Nederland over de Britse licentie om de methode toe te kunnen passen en zorgverleners op te leiden tot DCM-onderzoekers. Samen met onderwijspartners wil zij de DCM-cursussen in Nederland gaan opzetten en zo bevorderen dat de methode binnen instellingen in heel Nederland wordt ingevoerd. Voor het opleiden van onderzoekers en de verdere ontwikkeling van de methode is DCM Nederland in het leven geroepen.

Kijk voor meer informatie op www.dcmnederland.nl


|