Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Bewegen en dementie: bijzonder project van start

Geplaatst op: 10 juli 2009

Bewegen kan een gunstig effect hebben op ouderen met dementie. Daarom start zorgorganisatie De Friese Wouden in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam het bijzondere project Bewegen & Dementie. In juni begonnen meerdere bewoners van zorgcentra Haersmahiem en Brugchelencamp om met behulp van medewerkers en familieleden dagelijks te wandelen. Zowel familieleden als medewerkers van De Friese Wouden kunnen zich vrijwillig opgeven als loopbegeleider.

Loopproject
De Friese Wouden begint het project Bewegen & Dementie met een speciaal loopproject. Meerdere bewoners wandelen vijf keer in de week gedurende dertig minuten samen met een loopbegeleider. Er wordt gelopen in het tempo van de bewoner zelf, binnen de grenzen van het eigen kunnen. Het doel is dat het lopen een vast onderdeel wordt van de dagelijkse zorg en activiteiten. Uniek is dat De Friese Wouden probeert om zowel cliënten als medewerkers bij het project te betrekken. Het wandelen blijkt voor de verzorgenden goed te combineren met de dagelijkse werkzaamheden. Ook de overige medewerkers uit de gehele zorginstelling kunnen zich vrijwillig aanmelden om onder werktijd mee te werken als loopbegeleider. Zo wil De Friese Wouden iedereen stimuleren te bewegen.

Bewegen goed voor hersencellen
Vaak wordt gedacht dat bij dementie hersencellen afsterven, maar volgens Professor Erik Scherder is dit niet geheel waar. Scherder, hoogleraar klinische psychologie aan de VU, houdt zich al jaren bezig met het belang van bewegen bij mensen met dementie. Hij stelt dat sommige zenuwcellen slechts kleiner worden en door bijvoorbeeld regelmatige beweging weer gereactiveerd kunnen worden. Er blijkt een sterke relatie te zijn tussen bewegen, verstandelijke vermogens en het geheugen. Uit eerder onderzoek bleek al dat regelmatige beweging de geestelijke achteruitgang bij mensen met dementie verminderd. Ook is aangetoond dat bewegen leidt tot een verbetering in stemming en dat het dag- en nachtritme er positief door beïnvloed wordt.

Het onderzoek van de VU is nog in volle gang. De universiteit doet metingen bij De Friese Wouden om de gunstige effecten van het loopproject op de ouderen aan te tonen.
 

|