Bijzondere opening woon-zorgcomplex Sikkemahûs

Geplaatst op: 20 juni 2008
Het Sikkemahûs in Zwaagwesteinde, het gloednieuwe woon-zorgcomplex van Woningbouwvereniging Smallingerland, wordt op vrijdag 20 juni a.s. op bijzondere wijze geopend. Nazaten van de heer Keimpe Sikkema, naamgever van het complex, zullen de officiële openingshandeling verrichten.
Att Sikkema Mc Dowell, kleindochter van Keimpe Sikkema, onthult samen met haar kleinzoon de naam van het gebouw. Hiervoor komen zij speciaal uit respectievelijk Amerika en Indonesië overgevlogen

Nauwe contacten familie Sikkema
Tijdens de bouw heeft Woningbouwvereniging Smallingerland contact gezocht met de familie met de vraag of het nieuwe wooncomplex vernoemd kon worden naar Keimpe Sikkema. De familie heeft hier positief op gereageerd en de feestelijke opening aangegrepen voor een familiereünie. Meer dan 20 nazaten van de heer Sikkema zijn op vrijdag 20 juni a.s. terug in het dorp Zwaagwesteinde waar hun grootvader, overgrootvader of over- overgrootvader een belangrijke rol heeft gespeeld. De familie is ondertussen uitgezworven over de hele wereld. Een reis uit Amerika, Indonesië en andere uithoeken van de wereld worden erop aangepast om op 20 juni a.s. aanwezig te zijn bij de opening van Sikkemahûs.

Op de plaats waar Sikkemahûs is gerealiseerd heeft altijd een beeld van Keimpe Sikkema gestaan. Het beeld is na veel omzwervingen teruggeplaatst op de oude locatie.

Sikkemahûs: uniek woon-zorgconcept
Sikkemahûs, op de hoek Geelgorsstraat/Vogelsang in Zwaagwesteinde, bestaat uit 27 ruime huurappartementen, een opvallend atrium van glas en een multifunctionele ruimte die gebruikt wordt voor dagopvang. De appartementen worden met voorrang toegewezen aan woningzoekenden vanaf 55 jaar met een zorgvraag. Deze zorg wordt geboden door het naastgelegen zorgcentrum Brugchelencamp van De Friese Wouden/De Friese Wouden. Daarnaast kunnen bewoners van Sikkemahûs vijf dagen per week gebruik maken van dagverzorging in Sikkemahûs. Deze dagverzorging van De Friese Wouden/De Friese Wouden is gericht op gezelligheid en op het zo lang mogelijk in stand houden van zelfstandig wonen. Voor het bezoeken van de dagverzorging is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Maar ook ouderen uit Zwaagwesteinde en omgeving, die zelfstandig wonen en behoefte hebben aan gezelschap of door hun afhankelijkheid de partner thuis willen ontzien, kunnen op de dagverzorging met andere leeftijdsgenoten de dag doorbrengen. Het gaat vooral om samen bezig zijn en het gezellig hebben: koffie- en theedrinken, samen eten, handwerken, muziek luisteren, zingen, voorlezen, wandelen, winkelen, etc. Het mooie van het woon-zorgconcept van Sikkemahûs is dan ook dat de bewoners zelfstandig wonen, maar indien noodzakelijk dag en nacht over de gewenste zorg kunnen beschikken. De zorg is dichtbij en 24 uur per dag.

Sikkemahûs is ontworpen door INBO-architecten en gerealiseerd door aannemer Rottinghuis.
Met de bouw is een investering van 4,1 miljoen Euro gemoeid.

Gewilde en betaalbare appartementen
Door de mooie ligging van Sikkemahûs en de royale, zonnige appartementen op het zuid-oosten en zuid-westen zijn praktisch alle appartementen reeds verhuurd. Er zijn nog slechts twee appartementen beschikbaar. Afhankelijk van onder andere het inkomen en vermogen kunnen bewoners in aanmerking komen voor huurtoeslag. Geïnteresseerden voor deze appartementen kunnen zich aanmelden bij Woningbouwvereniging Smallingerland, telefoon 0512-580408.
|