Café Doodgewoon op 17 maart

Geplaatst op: 3 maart 2010

Het Café Doodgewoon is open voor iedereen die zich wil verdiepen in thema’s rondom de laatste levensfase. Het is een café waar gelegenheid is om met elkaar te praten over deze onderwerpen. Tevens is het mogelijk om informatie te krijgen over de zorgmogelijkheden van de instellingen die verbonden zijn aan het netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland.

Het Café Doodgewoon is zeven keer per jaar geopend in het restaurant van Verpleeghuis Bertilla, Burgumeester Wuiteweg 140 in Drachten. De toegang is gratis.

Het eerstvolgende Café Doodgewoon is op 17 maart van 19.30 – ca. 21.00 uur. Naast ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen is er aandacht voor het thema ‘Comfortabel liggen en zitten’.

Comfortabel liggen en zitten is belangrijk voor het voorkomen en/of verergeren van klachten. Met soms simpele aanpassingen, voorzieningen, hulpmiddelen en adviezen kunnen mensen al comfortabel liggen en zitten. Het thema wordt ingevuld door Sieto Reitsma, fysiotherapeut en ergotherapeut.

Voor meer informatie over Café Doodgewoon kunt u contact opnemen met Jettie van Assendelft. Dat kan per e-mail medischb@zuidoostzorg.nl.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland is een samenwerkingsverband van De Friese Wouden, Zorgbelang Friesland, Ziekenhuis Nij Smellinghe, stichting Et Bienwark, Zuidoostzorg, Stichting hospice Smelnehaven, Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid Oost Friesland en Ina Koning BV.
 

|