Cliënten bij De Friese Wouden verzekerd van goede kwaliteit

Geplaatst op: 23 februari 2006

Sinds 1999 was De Friese Wouden al gecertificeerd door de LVT (Landelijke Vereniging Thuiszorginstellingen, nu Z-org). Ook dit certificaat garandeerde de kwaliteit van zorg, maar richtte zich voornamelijk op het plannen en uitvoeren van zorg. Het HKZ-certificaat is een verdieping hiervan. Naast het plannen en uitvoeren, is het meten, evalueren en bijstellen van processen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van De Friese Wouden geworden.

Om het aanbod beter op de wensen en behoeften van de cliënten af te stemmen, evalueert De Friese Wouden dan ook regelmatig hoe cliënten de zorg- en dienstverlening hebben ervaren. Deze informatie wordt gebruikt voor verbetering van de zorg en dienstverlening.

Het behalen van het HKZ-certificaat betekent voor De Friese Wouden, dat de organisatie doelmatiger werkt. Uiteindelijk zijn het de cliënten die hiervan profiteren. Er wordt onder andere naar de oorzaken van klachten en fouten gekeken en naar structurele oplossingen gezocht. Daardoor kan herhaling worden voorkomen en dat levert behalve betere zorg vaak ook tijdswinst op. Maar ook wordt er meer nagedacht over het hoe en waarom van de activiteiten: doen we de goede dingen, doen we ze goed, hoe kan het beter?

De Friese Wouden biedt naast thuiszorg onder meer kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) en voedings- en dieetvoorlichting. De klantenadviseurs kunnen advies geven over het aanvragen van zorg. Eventueel verzorgen zij voor de cliënt de aanmelding bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, voormalig RIO). De klantenadviseurs zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via 088 - 512 70 00. Men kan bellen voor advies of om een vrijblijvende afspraak te maken.

|