Cliënten positief over De Friese Wouden

Geplaatst op: 19 december 2008

In september heeft bij De Friese Wouden een cliëntenraadpleging plaatsgevonden Deze raadpleging vindt tweejaarlijks plaats om na te gaan of de organisatie voldoet aan de normen ‘verantwoorde zorg’. Het gaat hier om de kwaliteit van zorg en het leven van de cliënt. Steekproefsgewijs zijn verschillende cliënten ondervraagd. Het resultaat is erg positief te noemen.

Intramuraal
De bewoners van Brugchelencamp, Berchhiem, ’t Suyderhuys en Haersmahiem zijn positief over de kwaliteit van de zorg, de maaltijden en de grote keuze aan maaltijdcomponenten. Ook vinden ze dat de organisatie open staat voor de wensen van de bewoners.

In tegenstelling tot de landelijke berichten hierover vinden onze bewoners dat er vrijwel altijd voldoende personeel aanwezig is en er vrij snel op een oproep wordt gereageerd. Ze voelen zich veilig in de verzorginghuizen en het verpleeghuis. In de huizen worden voldoende activiteiten aangeboden en de medewerkers schenken voldoende aandacht aan de bewoners. Deze resultaten zijn omgezet in cijfers, waarbij De Friese Wouden boven het landelijk gemiddeld scoorde. De scores van cliëntenraadpleging zijn binnenkort te vinden op www.kiesbeter.nl.

Extramuraal
Ook de extramurale tak van De Friese Wouden scoorde buitengewoon goed. Heel belangrijk hierbij is dat de helft van de cliënten aangeeft geen wachttijd te hebben gekend tussen het moment van indicatie en het moment dat de thuiszorg begon. De andere helft geeft aan dat de wachttijd met name ‘kort’ en ‘acceptabel’ was. Cliënten vinden dat zij vrijwel altijd mee beslissen over de inhoud van de thuiszorg en ze voelen zich beleefd behandeld door de zorgverleners. De hoeveelheid verschillende zorgverleners die bij de cliënten over de vloer komt wordt als veel, maar (nog) acceptabel beschouwd.

Een positief resultaat voor De Friese Wouden, waar iedereen erg trots op is. 

Bron: Het Westerkwartier
Datum: 17 december 2008
 

|