Dagverzorging in het Sikkemahûs te Zwaagwesteinde

Geplaatst op: 20 juni 2008
Het nieuwe woon-zorgcomplex ‘Sikkemahûs’ in Zwaagwesteinde is vrijdag geopend door nazaten van naamgever Keimpe Sikkema. Het complex van Woningbouwvereniging Smallingerland bestaat uit 27 ruime huurappartementen en een multifunctionele ruimte die gebruikt gaat worden voor dagverzorging.

Uniek concept
Het Sikkemahûs, op de hoek van de Geelgorsstraat/Vogelzang in Zwaagwesteinde is een uniek woon-zorgconcept. De bewoners wonen zelfstandig, maar hebben 24 uur per dag de nodige en gewenste zorg tot hun beschikking. Deze zorg wordt geboden door het naastgelegen zorgcentrum Brugchelencamp van De Friese Wouden. Ook kunnen bewoners vijf dagen per week gebruik maken van de dagverzorging, wat vanuit het zorgcentrum geregeld wordt. De dagverzorging is volledig gericht op gezelligheid en helpt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Dagverzorging
Behalve de bewoners van het Sikkemahûs kunnen ook zelfstandig wonende ouderen uit Zwaagwesteinde die behoefte hebben aan gezelschap, of een mantelzorger willen ontzien terecht op de dagverzorging. Senioren kunnen er met leeftijdsgenoten de dag doorbrengen door samen koffie en thee te drinken, te eten, handwerken, muziek luisteren, zingen, voorlezen, wandelen etc. Er moet niets, er mag veel. ‘Dagverzorging is samen dingen ondernemen, sociale contacten leggen en onderhouden, koken en creatieve dingen doen’, voegt Corry de Boer, manager Welzijn bij De Friese Wouden, toe. Al veel mensen hebben belangstelling getoond voor de dagverzorging. ‘De groep in Brugchelencamp werd erg groot. Daarom hebben we ervoor gekozen dit op te splitsen en ook een deel in het Sikkemahûs te laten plaatsvinden.‘ Door deze kleinschalige aanpak ontstaan er groepen van acht tot tien mensen en is er veel meer individuele aandacht: een meer klantgerichte en persoonlijke benadering. ‘We hebben nog steeds behoefte aan vrijwilligers om de groepsbegeleider te assisteren.’

Aanmeldingen
Voor het bezoeken van de dagverzorging is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De huisarts weet er alles van, maar ook de klantenadviseurs van De Friese Wouden kunnen hierbij helpen. Tel.: 0900-6575850 of mail naar klantenadviseurs@zorgkwadrant.nl. Ook over de kosten en overige informatie kunnen de klantenadviseurs meer vertellen.
|