De Friese Wouden in de picture bij politiek

Geplaatst op: 11 september 2012
  • De Friese Wouden in de picture bij de politiek

Onder het hardlopen werd directeur Aukje Reinders zaterdag 8 september gebeld door de campagneleider van het CDA. Ze werd uitgenodigd om die dag over onze nieuwe visie op de organisatie van zorg te vertellen op het plein voor de Lawei in Drachten. Daar sloot het CDA haar verkiezingscampagne af.

De aanleiding voor deze uitnodiging was de opvallende advertentie van De Friese Wouden in de Leeuwarder Courant en een Twitterbericht. Daarin vertelden onze wijkverpleegkundigen Sander de Rouwe van het CDA het goede nieuws dat een pilot in Friesland rondom invoering van wijkverpleegkundigen niet nodig is.´We zijn er al!´. De Rouwe opperde dit in een interview met Omrop Fryslân. 

Aukje stond samen met de CDA´ers Sander de Rouwe en Harrie van der Molen op het podium voor een groot publiek en gaf de visie van De Friese Wouden op zorg weer: 'Niet geld, maar visie moet leidend zijn. Daarin durven wij het voortouw te nemen. De vernieuwende visie van De Friese Wouden op de organisatie van zorgverlening is gericht op wijkverpleegkundigen met specifieke kennis op het gebied van gerontologie en geriatrie als spin in ’t zorgweb rondom de cliënt. Ze ondersteunen huisartsen en andere verwijzers zoals ziekenhuizen, coördineren de zorg en coachen de medewerkers van de wijkteams. Zorgverlening vanuit een ander perspectief, eenvoudig en duidelijk. Wij tonen lef door deze verbindingen te durven maken en nieuwe opleidingen te initiëren. Allemaal met het doel om de cliënt de meest optimale zorg te kunnen bieden, nu en in de toekomst.'

Binnenkort komt het CDA langs om verder te discussiëren over de ontwikkelingen in de zorg en hoe De Friese Wouden daarop inspeelt.

|