Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

De Friese Wouden ontvangt als eerste Friese organisatie het WHO/UNICEF Borstvoedingscertificaat

Geplaatst op: 1 december 2005

De Friese Wouden is al geruime tijd bezig met goede begeleiding van kraamvrouwen bij borstvoeding. Jaarlijks ontvangen zo‘n 2.200 mensen kraamzorg van TFW. De klanten uiten veel waardering voor de begeleiding van de kraamverzorgenden van TFW. De uitleg is helder, leerzaam en eventuele twijfels worden bij de moeders weggenomen.

De assessors concludeerden dat de sector Kraamzorg van TFW een zorgaanbieder is die ouders voorziet van zorg in de kraamperiode van een uitstekende kwaliteit. Al vele jaren is er structureel gewerkt aan een goede begeleiding bij borstvoeding en het laatste jaar is daar met het oog op de WHO/UNICEF certificering nog een extra impuls aan gegeven. De leidinggevenden zijn zeer stimulerend, waarbij veel aandacht is voor goede feed back met de medewerkers en duidelijke afspraken. Vooral het laatste jaar is er extra geïnvesteerd in scholing. De overdracht naar de sector Jeugdgezondheidszorg gebeurt zorgvuldig. Dit draagt er in belangrijke mate aan bij dat moeders verzekerd zijn van goede zorg, ook na de kraamperiode.


---------------------------------------------------------------------------------

Een paar details uit het lovende rapport:
Van de 13 geïnterviewde zwangere vrouwen geven 12 (92,3%) aan dat tenminste twee onderwerpen uit de praktijk van borstvoeding geven zijn besproken en een even hoog percentage kan daarover de juiste informatie weergeven. Dit betreft vuistregel 3, de prenatale voorlichting, waarop vaak nogal zwak gescoord wordt.

Alle 23 geïnterviewde medewerkers (100%) zijn in staat het aanleggen van de baby op de juiste manier goed te beschrijven en te laten zien. De techniek van het kolven met de hand wordt door alle medewerkers juist beschreven.

De drie vrouwen die hun baby soms een fopspeen geven, zeggen dat ze van de kraamverzorgende informatie hebben gekregen over de mogelijke nadelen ervan. Van alle 14 geïnterviewde vrouwen bevestigen er 13 (92,8%) dat ze deze informatie hebben gekregen; een moeder vertelt dat ze er al van wist.

De moeders uiten veel waardering voor de begeleiding van de kraamzorg: ‘veel uitleg, ‘helemaal geweldig’. Een vrouw vertelde: ‘Ik was eerst onzeker door al het bijvoeden in het ziekenhuis, maar de kraamzorg heeft mijn twijfel weggenomen’.

Anderen gaven aan veel van de kraamverzorgende te hebben geleerd en toonden tevredenheid over het feit dat de hele week dezelfde kraamverzorgende is geweest. En elders hoorde de assessor: ‘Bij mijn vierde kindje lijkt de borstvoeding eindelijk te lukken, wat ben ik blij met de goeie hulp!’

En tenslotte de regelgeving rond borstvoeding en werken; deze is bij TFW iets ruimer dan het wettelijk kader vereist: de medewerkster mag gedurende het hele eerste levensjaar van haar kind in werktijd voeden of kolven. Zij krijgt van de organisatie een elektrische minikolf in eigendom.

|