De Friese Wouden onder verscherpt toezicht Inspectie voor de Gezondheid

Geplaatst op: 8 augustus 2013

Op 5 maart 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheid (IGZ) een onaangekondigd bezoek afgelegd bij woonzorgcentrum Berchhiem van De Friese Wouden, waarbij de aandacht speciaal uitging naar hygiëne en infectiepreventie. Aanleiding voor de toegenomen aandacht van de IGZ voor hygiëne en infectiepreventie is het snel groeiende probleem van verminderde gevoeligheid van ziektekiemen voor antibiotica in Nederland.

Tijdens het bezoek heeft de IGZ vastgesteld dat het woonzorgcentrum Berchhiem nog niet voldeed aan de aangescherpte eisen. De Friese Wouden heeft naar aanleiding van het eerste bezoek direct een Werkgroep Infectiepreventie ingesteld. Een externe microbioloog en ziekenhuishygiënist zijn ingeschakeld en een externe audit is op vier locaties uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de basis op orde is, maar dat de aanscherping van de regelgeving met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie beter kan. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld door de Werkgroep Infectiepreventie en is met de uitvoering gestart.

Op 19 juli 2013 heeft de IGZ opnieuw en onaangekondigd bezoek afgelegd. De IGZ heeft vastgesteld dat de plannen goed zijn, maar het resultaat hiervan sneller in de praktijk zichtbaar moet worden. Dit is voor de IGZ aanleiding om de vier verzorgingshuizen en het verpleeghuis van De Friese Wouden voor een periode van drie maanden onder zogenaamd ‘verscherpt toezicht’ te stellen, startend op 6 augustus. Dit houdt in dat wij het plan van aanpak versneld uitvoeren.

De IGZ komt half oktober 2013 opnieuw inspecteren met als gezamenlijk doel het dossier op 31 oktober af te kunnen sluiten. We zullen alles in het werk stellen om ruim voor die tijd alles op orde te hebben.

|