Drachten in Dialoog inspirerend en voor herhaling vatbaar

Geplaatst op: 8 november 2013

Van 4 tot en met 10 november 2013 is het de Week van het Dialoog. Op verschillende plaatsen in Friesland, waaronder in Drachten, staan open tafels waar je in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. In Drachten gaat het gesprek over ‘samen meer doen voor je buurt’. Een diverse groep van jong en oud zijn onder leiding van gespreksleider Baukje Ouderkerken het gesprek aangegaan.

Het gesprek begon met vertellen over je eigen ervaringen met betrekking tot samen iets doen voor je buurt, daarna is er gesproken over dromen of wensen die met dit onderwerp te maken hebben en er is afgesloten met wat er werkelijk gedaan kan worden. Baukje vertelt: ‘De gesprekken waren buitengewoon open. Heel bijzonder hoe zo’n groep, waarin men elkaar niet of alleen als collega kent, in zo’n korte tijd tot een grote openheid komt. Iedereen in de groep gaf aan zich gehoord te voelen’.

Drachten in Dialoog is voor de hele groep een positieve ervaring. Wat vooral naar voren kwam is dat jongeren, net als ouderen, soms ook eenzaam zijn. Er zal nu gekeken worden hoe jongeren aan ouderen gekoppeld kunnen worden om de wederzijdse eenzaamheid op te lossen.

|