Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Drie grote Friese zorgorganisaties gaan samen verder

Geplaatst op: 17 december 2004

De drie organisaties zijn alledrie actief op het gebied van de zorg- en dienstverlening in het oostelijk deel van de provincie en daarbuiten. De werkzaamheden overlappen elkaar voor een deel, maar zijn vooral ook aanvullend. De Friese Wouden beheert de zorgcentra Berchhiem in Burgum, Brugchelencamp in Zwaagwesteinde, Haersmahiem in Buitenpost en ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Bovendien heeft deze organisatie in een aantal dorpen steunpunten ingericht van waaruit zorg en diensten worden aangeboden. De Friese Wouden biedt thuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en tal van andere diensten in zeven gemeenten in het oosten van Friesland, terwijl Zorggroep Friesland BV, die deel uitmaakt van De Friese Wouden, diverse vennootschappen beheert, die werkzaam zijn op het terrein van thuiszorg, hulpmiddelen, revalidatietechniek en orthopedie. De vestigingen bevinden zich in en buiten Fryslân.

Logische stap
Een bestuurlijke fusie is voor de drie partners een logische stap. De organisaties werken immers in hetzelfde gebied, deels voor dezelfde cliëntengroep en ze hebben te maken met vergelijkbare ontwikkelingen. Dat zijn bijvoorbeeld de toenemende vraag naar zorg als gevolg van de vergrijzing en de herziening van het zorgstelsel, met als belangrijke thema’s de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een bestuurlijke fusie tussen de drie organisaties biedt voor de toekomst tal van voordelen voor zowel cliënten en medewerkers als ook voor de organisaties als geheel. Die voordelen worden zichtbaar in de gezamenlijke plannen.

Uitdaging
De partners zien het als een gezamenlijke uitdaging welzijn, zorg en diensten dichter bij de zelfstandig wonende oudere te brengen, met gebruikmaking van de competenties van de zorgcentra en de thuiszorg. Een gezamenlijk aanspreekpunt in wijk of dorp maakt zorg en diensten door de kleinschalige aanpak weer zichtbaar en laagdrempelig. Daarbij zal er oog zijn voor de leefbaarheid van wijk en dorp en het welzijn van cliënten. Ook preventieve zorg heeft de aandacht. Gedacht wordt aan de terugkeer van de ’wijkzuster’ van weleer, zij het in een modern jasje. Bovendien zal samenwerking gezocht worden met welzijns- en vrijwilligersorganisaties. De drie organisaties hebben elkaar nodig om deze vormen van zorg- en dienstverlening te realiseren. Door onderling goed af te stemmen, door kennis, kunde en capaciteit te delen, denken de drie partners meer te kunnen doen met dezelfde middelen. Een uitdaging die de drie organisaties graag aangaan!

Bestuur
De bestuurlijke fusie beperkt zich tot de Raden van Toezicht en de Raden van Bestuur. De bestaande organisaties blijven voortbestaan onder de koepel van een nieuw te vormen stichting. Midden volgend jaar zal de bestuurlijke fusie een feit worden.
De Raden van Toezicht van de organisaties hebben inmiddels het groene licht gegeven. In de komende maanden worden, in overleg met de medezeggenschapsorganen, de plannen verder uitgewerkt.

|