Drie grote Friese zorgorganisaties gefuseerd

Geplaatst op: 1 september 2005

De organisaties binnen de Stichting Kwadrantgroep zijn alledrie actief op het gebied van de zorg- en dienstverlening in de provincie Friesland. De werkzaamheden overlappen elkaar voor een deel, maar zijn vooral ook aanvullend. De Friese Wouden beheert het verpleeghuis Berchhiem in Burgum en de zorgcentra Brugchelencamp in Zwaagwesteinde, Haersmahiem in Buitenpost en ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Bovendien heeft deze organisatie in een aantal dorpen steunpunten ingericht van waaruit zorg en diensten worden aangeboden. De Friese Wouden biedt o.a. thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in het oosten van Friesland. Zorggroep Friesland BV beheert diverse vennootschappen, die werkzaam zijn op het terrein van thuiszorg, hulpmiddelen, revalidatietechniek en orthopedie. Het werkgebied bevindt zich binnen en buiten Friesland.

Logische stap
De bestuurlijke fusie is voor de drie partners een logische stap. De organisaties werken deels in hetzelfde gebied, deels voor dezelfde cliëntengroep en hebben te maken met vergelijkbare ontwikkelingen. Dat zijn bijvoorbeeld de toenemende vraag naar zorg als gevolg van de vergrijzing en de herziening van het zorgstelsel, met als belangrijke thema’s de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De bestuurlijke fusie tussen de drie organisaties biedt tal van voordelen voor bestaande en nieuwe cliënten.

Uitdaging
Stichting Kwadrantgroep ziet het als een uitdaging om welzijn, zorg en diensten dichter bij de zelfstandig wonende oudere te brengen, met gebruikmaking van de competenties van de zorgcentra en de thuiszorg. Een gezamenlijk aanspreekpunt in wijk of dorp maakt zorg en diensten door de kleinschalige aanpak weer zichtbaar voor de mensen. Daarbij zal er oog zijn voor de leefbaarheid van wijk en dorp en het welzijn van cliënten. Ook preventieve zorg heeft de aandacht. Gedacht wordt aan de terugkeer van de ’wijkzuster’ van weleer, zij het in een modern jasje. Bovendien zal samenwerking gezocht worden met welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

|