Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Eerste boekenbox uitgereikt op consultatiebureau

Geplaatst op: 18 januari 2008
Alle consultatiebureaus in Friesland krijgen een boekenbox. In deze boekenbox vinden ouders van nul- tot vierjarigen die het consultatiebureau bezoeken, praktische informatie over lezen met hun kind en daarnaast leuke peuter- en kleuter boeken om samen te gaan lezen. Als kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met taal en voorlezen, is dat gunstig voor het verloop van de taalontwikkeling. Mevrouw Jellie Tiemersma, directeur Bibliotheekservice Fryslân, reikt namens de Friese bibliotheken op woensdag 23 januari de eerste boekenbox officieel uit aan mevrouw Wilma Touber, verpleegkundige van het Friese Land, op het consultatiebureau aan Skrokdam 3 te Leeuwarden. De uitreiking vindt plaats op de eerste dag van de Nationale Voorleesdagen 2008.

De boekenbox is een initiatief van het Fries Bibliotheeknetwerk en de afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de Thuiszorg Het Friese Land, De Friese Wouden, Thuiszorg Zuidwest Friesland. Aanleiding voor dit project was de nota ‘Aanvalsplan laaggeletterdheid’ van het ministerie van OCW in 2006, waarin expliciet aandacht is voor het voorkomen van laaggeletterdheid door middel van leesbevordering. Medewerkers van de JGZ zijn in het afgelopen jaar geschoold in het herkennen van laaggeletterdheid en de gevolgen ervan voor de taalontwikkeling van kinderen. Door ouders en kinderen al vroeg in aanraking te brengen met boeken wordt een positieve bijdrage geleverd aan de taalontwikkeling. Het idee voor de boekenbox is dan ook door alle betrokken partijen positief ontvangen. De boekenbox bevat een aantal leuke peuter- en kleuterboeken. Aan de binnenkant van het deksel is ruimte voor informatie voor ouders, zoals lijstjes met boekentips maar ook de adressen van de plaatselijke bibliotheek. Voor jonge kinderen is de bibliotheek namelijk gratis.
De uitvoering van de Boekenbox is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Lezen.

Woensdag 23 januari is tevens de start van de Nationale Voorleesdagen in 2008. Doel van deze dagen is om ouders te stimuleren hun kinderen voor te lezen. Boeken zijn ook voor de jongste kinderen van groot belang. Plaatjes kijken, er verhaaltjes bij vertellen, verhaaltjes voorlezen – het leert ze niet alleen hoe de wereld eruit ziet, het bevordert ook hun taalontwikkeling en concentratievermogen. Bovendien: voorlezen is warm en gezellig en het schept een emotionele band. De Nationale Voorleesdagen duren van 23 januari tot 2 februari 2008.
|