Eerste themabijeenkomst hulpmiddelen in Friesland

Geplaatst op: 7 november 2006
Het gebruik van hulpmiddelen zoals een rollator is al heel gewoon. Tijdens deze eerste themabijeenkomst worden ook de onbekende hulpmiddelen gedemonstreerd zoals een verlengde schoenlepel. Ook middelen die handig zijn bij vrijetijdsbesteding komen aan bod waaronder een kaartenschudmachine.

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorg en vrijwilligerswerk als het gaat om de zorg en welzijn van mensen met een chronische ziekte, ouderdom of handicap. Voor een zieke partner, familielid of vriend(in) zorgen, zorgt ervoor dat de zieke een deel van zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid op moet geven.

Er zijn themabijeenkomsten gepland in Burgum op 23 november, in Hardegarijp op
28 november en in Heerenveen op 30 november.  In andere plaatsen starten we vanaf januari.
|