Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Feestelijke kick-off werken met wijkteams Heerenveen

Geplaatst op: 30 mei 2012
  • Lint wordt als startsein door Aukje Reinders, directeur en Aukje Jorritsma, manager Care doorgeknip

Woensdag 30 mei gaf De Friese Wouden Thuiszorg, Heerenveen het officiële startschot voor het werken met wijkteams. Aukje Reinders – van der Galiën, directeur De Friese Wouden en Aukje Jorritsma, regiomanager Care ontstaken een aantal fakkels en gaven die door aan de managers van locatie Heerenveen. Zij gaven ze op hun beurt door aan de medewerkers van de wijkteams en die het weer aan hun collega’s doorgaven. Het vuur en de actie symboliseerden warmte, enthousiasme, verbondenheid en betrokkenheid. Een lint werd doorgeknipt als startsein. De medewerkers gingen vervolgens de wijk in om flyers en kleurplaten uit te delen.

Kracht van dichtbij
Het is belangrijk dat mensen zorg en ondersteuning krijgen die zo goed mogelijk zijn afgestemd op hun specifieke wensen en persoonlijke situatie. Een zorgvraag verdient gewoon het beste antwoord. Dat is de mening van Aukje Jorritsma. De medewerkers van De Friese Wouden werken daarom in teams met een vaste samenstelling; klein, krachtig en dichtbij.

Werken met wijkteams
‘We hebben ons werkgebied opgedeeld in wijken’, zegt Aukje. ‘In elke wijk werkt een team met deskundige zorgmedewerkers en een wijkverpleegkundige. Het team is klein en heeft een vaste samenstelling. De wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt van dit team en coördineert de zorg. Daardoor zijn de lijnen kort en zien cliënten veelal dezelfde gezichten.’

Eerder thuis uit het ziekenhuis
Wat de zorg inhoudelijk betreft, verandert er niets. Bijzonder is dat het team ook specialistisch verpleegkundige zorg thuis biedt. Aukje: ‘Mensen kunnen met deze zorg langer thuisblijven wanneer er sprake is van ziekenhuisopname. En als een opname wel nodig is, duurt die minder lang. De verpleegkundige kan met haar deskundigheid de specialistische zorg, waaronder sondevoeding en infuus, thuis gewoon voortzetten.’

Spin in het web
De wijkteams van De Friese Wouden bestaan uitdeskundige zorgmedewerkers en een wijkverpleegkundige. Aukje: ‘Deze wijkverpleegkundige is de spin in het zorgweb rondom de cliënt en heeft regelmatig contact met de huisarts, de fysiotherapeut, diëtiste of andere specialistische zorgverleners. Ze legt onderlinge verbindingen bij complexe zorg. Gemakkelijk voor alle partijen, maar vooral voor de cliënt en zijn familie.’

Gunstig voor cliënt
De Friese Wouden is ervan overtuigd dat het werken met wijkteams de cliënt ten goede komt. De cliënt krijgt minder verschillende gezichten over de vloer en weet beter waar hij of zij terecht kan met vragen. Bovendien zijn routes eenvoudiger in te plannen, zodat het team beter rekening kan houden met de wensen van de cliënt. Werken in kleine teams zorgt ervoor dat meer mensen de juiste zorg op het juiste moment krijgen.

Gunstig voor teams
Voor de teammedewerkers heeft werken in een klein team ook voordelen. Je kunt eenvoudig afspraken met collega’s maken. Het teamoverleg is overzichtelijker en het is makkelijker om elkaar feedback te geven. Ook is er minder reistijd nodig; cliënten in een ‘wijk’ wonen dichter bij elkaar.

|