Hoogervorst wil samenwerking eerstelijn stimuleren

Geplaatst op: 30 juni 2004

Betere samenwerking in de eerstelijnszorg biedt veel voordelen. Patiënten vragen hier om zodat de dienstverlening kan worden verbeterd. Er is behoefte bij patiënten aan betere coördinatie en ruimere keuze in het aanbod van eerstelijnszorg. De overheid is bereid dit proces te ondersteunen als alle partijen tot deze samenwerking bereid zijn. Vorig jaar heeft minister Hoogervorst een nota Eerstelijnszorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaf hij al aan dat met het oog op de toenemende vraag en beperkte groei in het aanbod verdere samenwerking in de eerstelijn noodzakelijk is. Dat zal tevens bijdragen aan gecoördineerde zorgverlening en informatievoorziening aan de patiënt.

Tevens wil Hoogervorst de keuzevrijheid in de zorgsector verder vergroten. Een actieve rol van de patiënt zelf is daarbij onontbeerlijk. Hij is daarom positief over de conclusie van de NPCF dat patiënten meer invloed moeten krijgen op het zorgverleningsproces in de eerstelijn. Hoogervorst: "Daar hoort ook een eigen financiële verantwoordelijkheid voor burgers bij. Via de invoering van de no claim is gekozen voor een goed evenwicht tussen financiële verantwoordelijkheid en toegankelijkheid van de zorg voor alle burgers".

|