Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Innovatief jaar met goede resultaten voor De Friese Wouden

Geplaatst op: 30 mei 2008
Innovatief jaar met goede resultaten voor De Friese Wouden

DRACHTEN- Met een positief bedrijfsresultaat van € 1.299.000 kan De Friese Wouden tevreden terugkijken op het jaar 2007. Het was een jaar van innovaties en investeringen in de eigen mensen en cultuur. Bijna alle bedrijfsonderdelen hebben er in 2007 aan bijgedragen dat het bedrijf een omzetstijging van ca. € 1 miljoen heeft behaald.

Extra investeringen in innovatieve projecten hebben onder andere geresulteerd in het winnen van de landelijke innovatieprijs voor de jeugdgezondheidszorg en een betere bereikbaarheid voor de klanten. De afschaffing van het 0900-telefoonnummer en hiervoor in de plaats de rechtstreekse bereikbaarheid van de medewerkers voor onze klanten zorgden voor een beter contact met de klant. Ook het actief betrekken van de medewerkers bij de ontwikkeling van het beleid in de vorm van “open space” bijeenkomsten, dit zijn bijeenkomsten waarbij de medewerkers de agenda bepalen, heeft zijn vruchten afgeworpen.

Ondanks dat de marges door hogere CAO kosten (2,75% per 1 januari 2007) kleiner zijn geworden, heeft De Friese Wouden zijn eigen vermogen zien stijgen naar 22% van de jaaromzet.

In 2007 heeft De Friese Wouden, naast de bestuursverklaring voor de AWBZ productieverantwoording, voor het eerst ook een bestuursverklaring voor de WMO afgegeven. Het complete jaarverslag 2007 is gedeponeerd bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit verslag bestaat uit onder andere het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. De Friese Wouden heeft ervoor gekozen om dit jaar niet een gedrukte versie uit te geven.-------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, of een uitgebreid interview kunt u contact opnemen met Herman Blom, directeur/bestuurder van De Friese Wouden, 088-512 0003

|