Intentieverklaring getekend met Drachster apotheker en huisarts

Geplaatst op: 23 augustus 2013

Tussen alle bedrijven door is afgelopen woensdagmiddag (21 augustus) een intentieverklaring getekend tussen De Friese Wouden, apotheek Ongena en Huisartsenpraktijk J. Postma uit Drachten. Aukje Reinders: “We hebben elkaar gevonden in het verbeteren van ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken”. Ook de anderen zijn content. “Die nauwere band is écht in het voordeel van al onze cliënten”, aldus huisarts Postma. De bedoeling is dat meerdere huisartsen hem volgen in dit samenwerkingsverband.

Huisarts Jan Postma: “De kracht van deze samenwerking zit in de korte lijnen. Wij zijn als huisartsen gebaat bij een goede relatie met de wijkverpleegkundige en de apotheker. Wat we nu doen geeft het gevoel dat we nog hechter worden, dat we elkaar nog makkelijker weten te vinden, zodat we goed weten wie er in onze buurt wonen, hoe het met de mensen gaat en aan welke zorg ze behoefte hebben. Daarbij moeten we voorkomen dat dit doorslaat naar bemoeizucht. Dat is wel het laatste wat ik wil. De buurtbewoners bepalen natuurlijk zelf of ze zorg nodig hebben. Maar we merken ook dat het niet altijd even duidelijk voor ze is waar ze die zorg dan vandaan moeten halen. Met onze intensiever samenwerking willen we dat onrustige gevoel wegnemen. In de samenwerking gaan we ook kijken hoe we de ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken gezamenlijk verder kunnen verbeteren. Ik vind het altijd een goed streven om dit door te ontwikkelen. Zeker als je weet dat de bevolking verder vergrijst en ouderen relatief veel zorg nodig hebben.”

|