Interim-directeur voor De Friese Wouden

Geplaatst op: 11 december 2009

DRACHTEN, 11 december 2009 – Interim-zorgbestuurder Klaas Koops wordt de tijdelijke directeur van De Friese Wouden. Koops is een bekende in de zorgsector. Hij heeft in zijn loopbaan verschillende bestuurlijke functies binnen zorgorganisaties gehad. De laatste acht jaar was hij bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland. De Raad van Bestuur van de Kwadrantgroep, waar De Friese Wouden onderdeel van is, besloot hem in overleg met de Raad van Commissarissen aan te stellen voor de overgangsperiode naar een vaste opvolger van Herman Blom, die onlangs afscheid nam.

In Koops is een kundig interim-manager gevonden. De zorg is voor hem bekend terrein. Koops was onder meer actief in de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en was bestuurder van organisaties als de Provinciale Stichting Kraamzorg, Kruiswerk in Groningen, Thuiszorg Ommelanden, GGZ en Verslavingszorg Noord Nederland. Momenteel werkt hij als zelfstandig interimmanager en houdt hij zich bezig met organisatieadvieswerk.

Op 1 januari 2010 begint Koops bij De Friese Wouden. Hij zal de bedrijfsvoering van De Friese Wouden aansturen. Naast de zorg voor de continuïteit van de organisatie en de voortgang van lopende onderwerpen richt hij zich op de innovatieve ontwikkelingen in de organisatie. Bij het uitvoeren van zijn taken werkt Koops nauw samen met het management, de ondernemingsraad en de cliëntenraad van De Friese Wouden en met de overige onderdelen van de Kwadrantgroep .

De verantwoordelijkheid voor de Kwadrantgroep (en dus ook voor De Friese Wouden) ligt bij de zittende leden van de Raad van Bestuur: Chris Marsman van Zorggroep Friesland en Nico Medema van Palet.
 

|