Interview Herman Blom over NMa-onderzoek De Friese Wouden

Geplaatst op: 11 november 2009

DRACHTEN / SNEEK – Kartelwaakhond NMa verdenkt twee Friese zorginstellingen van marktverstoring. Het gaat om Thuiszorg Zuidwest-Friesland in Sneek en Thuiszorg De Friese Wouden in Drachten.

Beide organisaties hebben vorig jaar in strijd met de regels onderling afspraken gemaakt over de markt van de huishoudelijke hulp, stelt de NMa in twee rapporten. Directeur-bestuurder Herman Blom van De Friese Wouden (DFW) bestrijdt dit. Hij stapt naar de rechter als het daadwerkelijk tot bestraffing komt.

Op 11 december verweren beide instellingen zich in Den Haag bij de NMa tegen de beschuldiging. Formeel gaat het nog om een ,,vermoeden’’ van de NMa. Daarna kan het wel een jaar duren voordat duidelijk wordt of de mededingingsautoriteit de aanklacht doorzet.

De directie van de Antonius Zorggroep in Sneek, waaronder Thuiszorg Zuidwest-Friesland valt, wil vooruitlopend op de hoorzitting geen commentaar geven.

De overheid neemt overtredingen van de Mededingingswet hoog op omdat klanten de dupe zijn. Die kunnen dan niet meer kiezen uit meerdere aanbieders en gaan waarschijnlijk meer betalen.

Op 2 april vorig jaar vielen ambtenaren van de NMa het kantoor van Zuidwest-Friesland aan de Simmerdyk in Sneek binnen. Het onderzoek duurde twee dagen. Computers en mobiele telefoons werden gekopieerd. ’s Nachts verzegelden ambtenaren delen van het gebouw zodat niemand bewijsmateriaal kon wegnemen.

Op 30 juli volgde een inval bij De Friese Wouden aan de Zonnedauw in Drachten. Hier duurde het onderzoek drie dagen. Een ander team bezocht op 31 juli nogmaals de thuiszorg in Sneek. Blom en een aantal collega’s zijn naar eigen zeggen stevig aan de tand gevoeld door de NMa. Twaalf ambtenaren waren bij de invallen betrokken.

Huub Rommers was destijds directeur bij Zuidwest-Friesland. Ook hij onthoudt zich, net als zijn opvolgers, van commentaar. Sinds een paar maanden is hij directeur van In Hoofdzaken BV, een bedrijf in Heerenveen dat zich richt op mensen met psychische problemen.

Dit bedrijf is gelinkt aan De Friese Wouden. In Hoofdzaken is eigendom van de Stichting Zorggarant Noord Nederland. Die stichting is net als De Friese Wouden onderdeel van de Kwadrantgroep en de beide bestuurders zitten daar aan één tafel.

De zorgsector was in 2008 een speerpunt van de NMa. De thuiszorgbranche, waar honderden instellingen actief zijn, zou volgens NMa-chef Pieter Kalbfleisch op grote schaal frauderen.
In september van dat jaar leidde dit tot boetes van € 600.000 tot € 4 miljoen voor vijf organisaties in Noord-Holland en Gooi- en Kennemerland.

‘Schuldig, tot het tegendeel bewezen is’
Herman Blom is geagiteerd. De directeur-bestuurder van De Friese Wouden in Drachten heeft ruzie met kartelwaakhond NMa. Die vermoedt dat zijn organisatie aan marktverstoring heeft gedaan. Maar Blom zegt: ,,Ik heb de Mededingingswet niet overtreden’’. Een mogelijke bestraffing pikt hij daarom niet.

Na vijftien maanden onderzoek zond de NMa recent een rapport naar Drachten met daarin het ,,vermoeden’’ dat De Friese Wouden over de schreef is gegaan in contacten met concurrent Thuiszorg Zuidwest-Friesland (TZF). Die kreeg een soortgelijke conclusie opgestuurd.

Blom erkent dat beide organisaties om tafel hebben gezeten. Niet om de wet te overtreden, maar om de oprichting van een nieuw, gezamenlijk bedrijf te onderzoeken. Dat moest opereren op de nieuwe markt voor huishoudelijke hulp.

Het kwam er uiteindelijk niet van. Begin 2008 haakte ‘Sneek’ af. De thuiszorg daar koos voor een fusie met het Antonius Ziekenhuis.

Er kwam nog een tafel waaraan mensen van beide organisaties elkaar ontmoetten. Blom had in eigen huis een ‘intervisiegroep’ ingesteld, die zich moest bekwamen in een nieuwe vaardigheid: aanbesteden.

,,Met aanbestedingen hadden zorgorganisaties nog nooit te maken gehad’’, zegt hij. Dat moesten zijn mensen onder de knie krijgen. De intervisiegroep bestond aanvankelijk alleen uit eigen volk en externe deskundigen, maar gaandeweg schoven ook mensen van Thuiszorg Zuidwest Friesland aan.
Gesprekken over een nieuw bedrijf, contacten in de intervisiegroep, een periode van aanbestedingen. Die ontwikkelingen liepen min of meer parallel, zegt Blom. En daar kwam dan nog bij dat de NMa de thuiszorg in 2008 op de korrel nam.

Woensdag 30 juli 2008 vielen ambtenaren van de kartelwaakhond uit Amsterdam Bloms kantoor binnen. Herman Blom was in Franeker bij de pc, waar later die dag Douwe Groenendijk uit Heerenveen zich tot koning zou laten kronen.

De directeur spoedde zich terug naar Drachten, waar hij het optreden van de invallers als ,,buitengewoon intimiderend’’ ervoer. Hij is er nog boos over. Zelfs zijn auto werd binnenstebuiten gekeerd. ,,Bij hen ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is. Terwijl ik dacht dat het in Nederland andersom is.’’

Van schuld is geen sprake, verzekert hij. De gesprekken over één gezamenlijk bedrijf gingen uitsluitend over één gezamenlijk bedrijf. De intervisiegroep bekwaamde zich in aanbesteden en niet meer dan dat.
Wat er in de intervisiegroep aan gesprekken en mails is geweest, is volgens Blom irrelevant: ,,Omdat alles wat daar is gezegd buiten mij is omgegaan. Al ging het over homofiele garnalen in de Zuidzee, ik wist daar niets van. En ik ben hier de bestuurder en beslisser.’’

Ook in stukken van hemzelf is volgens Blom niets strafbaars aangetroffen: ,,Ik ben zo onschuldig als een pasgeboren lam. Ik voel mij in mijn goede naam aangetast.’’

,,De NMa focust op die intervisiegroep en komt dan toch met een vermoeden van markt- en prijsafspraken. Ik vind dat er in het rapport van de NMa alleen gefilterde gegevens staan die uit hun context zijn gehaald . Het lijkt dan om 'objectiviteiten' te gaan, maar het zijn verkeerd weergegeven gegevens en citaten.’’

De raad van commissarissen staat 100 procent achter Blom, laat voorzitter Hilda Paans via een woordvoerder weten. Blom neemt zeer binnenkort afscheid van het Drachtster thuiszorgbedrijf om in januari in Gouda aan de slag te gaan als voorzitter van de raad van bestuur bij Zorgpartners Midden-Holland. ,,Maar voor dit dossier kom ik terug, tot aan het einde.’’

Ook in Sneek haalde de NMa thuiszorg door de mangel. Heeft Blom nadien contact gezocht met zijn lotgenoten in de Waterpoortstad, al was het maar om elkaar te troosten? ,,Nee. Ik kijk wel uit.’’

Werkwijze NMa
Een definitief schuldig spreekt de NMa nog niet uit, zegt woordvoerder Barbara van der Rest over twee thuiszorginstellingen in Friesland. Wel is er een ,,vermoeden’’ van strafbare feiten. De onderzoeksambtenaren van de dienst zijn tot die conclusie gekomen.

Inmiddels buigt een tweede groep mensen van de NMa zich over de zaak: de juridische afdeling. Die geeft de organisaties de kans op weerwoord. Dit gebeurt op 11 december tijdens een hoorzitting in Den Haag. Daarna maakt de juridische afdeling de balans op in een proces dat nog wel bijna een jaar kan duren.

Bron: Leeuwarder Courant, 7 november 2009

|