Jaarverslag 2003 De Friese Wouden verschenen

Geplaatst op: 15 juli 2004

In 2003 is veel geïnvesteerd in verbetering en vernieuwing van de zorg. Nieuw in onze dienstverlening is het ‘Flitsteam’, dat begin 2003 van start ging. Dit team kan in korte tijd orde op zaken stellen in ernstig vervuilde huishoudens, zodat normale zorgverlening –weer- mogelijk wordt. Ook nieuw is de klantenadviseur, die mensen met vragen over thuiszorg, de voorwaarden en de mogelijkheden van De Friese Wouden of andere organisaties advies kan geven. Geen overbodige luxe gezien het aantal mensen dat door de bomen het bos niet meer ziet en bij ons aanklopt, zo bleek het afgelopen jaar. Voor de huisartsen is een directe huisartsenlijn geïntroduceerd, om hun vragen direct in behandeling te kunnen nemen.

Nieuw is ook dat De Friese Wouden in de huishoudelijke verzorging een proef heeft gedaan met de ‘cleaning box’. De box met ARBO vriendelijke schoonmaakmiddelen en materialen bleek een positief effect te hebben op de professionaliteit van onze huishoudelijke hulp, en beschermt onze medewerkers tegen allerlei gezondheidsrisico’s. In 2004 zal deze box daarom overal door onze medewerkers worden gebruikt.

Belangrijke gebeurtenis in 2003 was het opnieuw behalen van het Keurmerk Kwaliteit van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Dit keurmerk garandeert een kwaliteitsniveau dat voldoet aan de eisen van de overheid en de branche. De Friese Wouden werkt nu hard aan de voorbereidingen voor HKZ certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Om scherp te blijven toetst De Friese Wouden regelmatig de tevredenheid van zowel de cliënten als de medewerkers.

Zeer verheugend is de ontwikkeling van het ziekteverzuim: het gemiddelde verzuim daalde in 2003 verder naar 6,7%, en dat is bijna 1% lager dan het gemiddelde in de branche. De WAO instroom daalde door een succesvol reïntegratiebeleid tot 0,5%, en dat is beduidend lager dan het gemiddelde in de branche van 1,1%. In 2003 is een geslaagde proef gedaan met ‘E-learning’. E-learning stelt medewerkers in staat om opleidingen deels achter de computer en in eigen tempo te volgen. De Friese Wouden wil deze vorm van opleiden daarom uitbreiden.

POPeye (Project Optimalisatie Primaire Processen) is een project van De Friese Wouden dat als uniek in Nederland kan worden bestempeld. Doel is om door gebruikmaking van ICT de planning en registratie van zorg aanmerkelijk te vereenvoudigen. De forse investeringen zullen zichzelf terugverdienen door een efficiëntere organisatie van de zorg en vermindering van de administratieve last van onze zorgverleners. Overigens behoort De Friese Wouden landelijk tot de koplopers als het gaat om accuratesse in aanlevering van gegevens aan het Centraal Administratie Kantoor. Inderdaad: 2003 was hétjaar van De Friese Wouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Herman Blom, directeur De Friese Wouden
Telefoonnummer: 088-512 0000

|