Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Klaas Koops tijdelijk in directie Palet

Geplaatst op: 16 maart 2010

Met ingang van heden zal de heer Klaas Koops de functie van interim- bestuurder bij Palet/ De Kwadrantgroep gaan vervullen. Hiermee volgt hij tijdelijk Nico Medema op, die als bestuurder van Palet/ De Kwadrantgroep per 1 maart 2010 is vertrokken. 

Na overleg met de Raad van Commissarissen, de ondernemingsraad en cliëntenraad is besloten om Klaas Koops, interim-directeur bij De Friese Wouden, tevens als interim-bestuurder aan te stellen bij Palet voor de duur van minimaal een half jaar. Na deze periode verwacht De Kwadrantgroep een definitieve opvolger te kunnen presenteren.

Per 10 maart is Klaas Koops begonnen in zijn nieuwe functie bij Palet. Hij zal deze combineren met de aansturing van de De Friese Wouden. Tevens zal Koops namens beide organisaties plaatsnemen in de Raad van Bestuur van de Kwadrantgroep, naast Chris Marsman (Zorggroep Friesland).

Koops heeft in zijn loopbaan verschillende bestuurlijke functies bekleed bij zorgorganisaties, zoals de Provinciale Stichting Kraamzorg in Groningen, Kruiswerk in Groningen, Thuiszorg Ommelanden en de GGZ. Ook was hij actief in de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. De laatste acht jaar was hij bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland. Momenteel werkt hij als zelfstandig interim-manager en houdt hij zich bezig met organisatieadvieswerk.

Bij Palet richt Klaas Koops zich in de komende periode naast de continuïteit van de organisatie vooral op de voortgang van lopende onderwerpen. Bij de uitvoering hiervan werkt hij nauw samen met het management, de ondernemingsraad en de cliëntenraad van Palet en met de overige onderdelen van De Kwadrantgroep.

 

|