Langer thuis in Weststellingwerf

Geplaatst op: 18 oktober 2004

Mit mekaander meer
Onder het motto “Mit mekaander meer” start op 5 november een project waarin veel aandacht wordt besteed aan de gezamenlijke cliënten. De verwachting is dat door een betere afstemming de inwoners van Weststellingwerf nog langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er is gekozen voor een praktische aanpak. De cliënten worden thuis bezocht door medewerkers van beide organisaties. Die gaan tevens fungeren als vraagbaak en vertrouwenspersoon. Veranderingen in de behoeften van de cliënten kunnen zo beter worden gesignaleerd en de diensten kunnen hierop worden aangepast. Verwijzen over en weer kan door de korte lijnen snel worden gerealiseerd.

Stijgende vraag naar zorg
Er is de komende jaren een forse groei te verwachten van het aantal zorgbehoevenden. Weststellingwerf vormt hierop geen uitzondering. Cliënten kiezen er steeds meer voor om thuis te blijven. Er zal dus meer moeten gebeuren in de thuissituatie om dit te realiseren. Via nauwere samenwerking kan wellicht een deel van de toenemende vraag naar allerlei zorgdiensten worden opgevangen. LindeStede en De Friese Wouden gaan dan ook intensief op zoek naar andere samenwerkingsmogelijkheden.

|