Met activiteiten overgewicht te lijf

Geplaatst op: 28 juni 2005

Er worden allerlei activiteiten uitgezet om deze stijging tegen te gaan.
Zo wordt er in oktober met z’n allen ontbeten op de Sneker basisscholen en kunnen de scholen in Opsterland fruit tegemoet zien.Op de consultatiebureaus zal er gerichter aandacht zijn voor gezonde voeding, vooral over het groente- en fruitgebruik. Ook zullen er tips worden gegeven om het jonge kind al vroeg te laten bewegen. Bijscholing van leerkrachten, leiding van peuterspeelzalen en kinderopvang en huisartsen staat centraal in dit project zodat iedereen dezelfde boodschap aan kinderen en ouders uit kan dragen.

Het project wordt uitgevoerd in Opsterland en Sneek. Beide gemeenten ondersteunen dit project en zullen binnen hun gezondheidsbeleid mee vorm geven aan de preventie van overgewicht.

Op 29 juni is er een symposium waarin de uitkomst van de nulmeting en de plannen van aanpak worden gepresenteerd. De betrokken partijen kunnen deelnemen aan een workshop over actief spel, tussendoortjes, borstvoeding en de betrokkenheid van ouders bij dit onderwerp.

|