Nominatie voor HBO Verpleegkunde studenten

Geplaatst op: 29 juni 2007
Helaas grepen de studenten net naast de prijs, maar de uitkomsten van het genomineerde onderzoek zijn zeer waardevol voor De Friese Wouden. Recent hebben deze wijkverpleegkunde studenten een onderzoek afgerond bij cliënten van De Friese Wouden naar de behoefte voor een wijkverpleegkundig spreekuur. Cliënten hebben aangegeven in de enquête, dat er belangstelling is voor zo’n verpleegkundig spreekuur. Ook kwam uit deze enquête naar voren dat cliënten en hun naasten graag meer informatie wil over bijvoorbeeld verschillende ziektebeelden, hulpmiddelen of gezondheidsthema’s. Leidinggevende Ans Bos onderzoekt de mogelijkheid voor de start van een wijkverpleegkundig spreekuur in het gezondheidscentrum in Oosterwolde. De Friese Wouden wil door de samenwerking met de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden de kwaliteit van de zorgverlening ook in de toekomst op een hoog peil houden.
|